1
00:00:00,055 --> 00:00:02,952
Dobrá, jdeme na to!
Jak již víte, Jane a Michael

2
00:00:02,977 --> 00:00:04,803
se měli brát. A svatba

3
00:00:04,828 --> 00:00:07,519
měla být u Jane doma.
Ten byl ale vytopen!

4
00:00:07,544 --> 00:00:10,229
Tak Rogelio postavil jejich
dům na zvukovém stanovišti

5
00:00:10,254 --> 00:00:12,333
u jeho telenovely.
To je táta, co?

6
00:00:12,358 --> 00:00:14,556
Bohužel, mezi Jane a Petrou

7
00:00:14,581 --> 00:00:15,514
to tak hezké nebylo.

8
00:00:15,539 --> 00:00:17,841
Víte, Petřino dvojče Anežka
se ukázala a začala

9
00:00:17,866 --> 00:00:20,865
Jane dělat problémy.
A Petra lhala, aby ji ochránila...

10
00:00:20,890 --> 00:00:22,949
Má sestra říká, že tu reklamu nezveřejnila
a já jí věřím.

11
00:00:22,974 --> 00:00:24,144
Z čehož byla Jane otřesena.

12
00:00:24,169 --> 00:00:26,030
Už kvůli mně nemusíš dál lhát, Petro.

13
00:00:26,055 --> 00:00:27,241
Nemám ti co říct.

14
00:00:27,266 --> 00:00:29,901
A když už mluvíme o stinných příbuzných,
Rafaelova mamka

15
00:00:29,926 --> 00:00:31,985
byla zločinecký boss známý jako Mutter.

16
00:00:31,990 --> 00:00:34,238
A jeho dlouho ztracený
bratr Derek se ukázal

17
00:00:34,263 --> 00:00:37,519
a napálil Rafaela a ten učinil nelegální obchod.

18
00:00:37,544 --> 00:00:39,568
A teď ho vydírá,

19
00:00:39,593 --> 00:00:41,261
aby mu předal kontrolu nad hotelem naproti.

20
00:00:41,287 --> 00:00:43,063
Prodáš mi Fairwick za dolar

21
00:00:43,087 --> 00:00:45,066
nebo tě nahlásím federálům
za zneužití důvěrných informací.

22
00:00:45,091 --> 00:00:47,165
Já vím! Šílené, co?

23
00:00:47,190 --> 00:00:50,222
........