1
00:00:01,590 --> 00:00:05,990
<i>V roce 2166 nesmrtelný tyran
Vandal Savage dobyl svět</i>

2
00:00:06,050 --> 00:00:07,930
<i>a zavraždil mi manželku a syna.</i>

3
00:00:07,970 --> 00:00:12,390
<i>Sestavil jsem elitní tým na jeho dopadení
a abych zastavil jeho vzrůstající sílu.</i>

4
00:00:12,430 --> 00:00:16,470
<i>Můj plán ale selhal. Kvůli lidem,
jimž jsem přísahal věrnost.</i>

5
00:00:16,490 --> 00:00:20,150
<i>Pánům času. Je možné,
že mí přátelé nebudou hrdinové,</i>

6
00:00:20,170 --> 00:00:22,190
<i>ale pokud uspějeme,</i>

7
00:00:22,210 --> 00:00:25,910
<i>bude se na ně vzpomínat
jako na legendy.</i>

8
00:00:27,190 --> 00:00:30,170
<i>V minulých dílech...
- Páni času.</i>

9
00:00:30,190 --> 00:00:32,390
Vzali mě na místo
nazývané Vanishing Point.

10
00:00:32,410 --> 00:00:35,160
<i>Strávil jsem věky tím,
že mě trénovali.</i>

11
00:00:36,070 --> 00:00:39,090
<i>Vnitřní orgány pana
Jacksona začaly zrychleně stárnout.</i>

12
00:00:39,110 --> 00:00:42,230
<i>- Stejně tak bude následovat i zbytek
jeho těla. - Cesta skrze časový tok</i>

13
00:00:42,250 --> 00:00:46,070
- by měla zvrátit tvůj stav.
- Pokud se rozdělíme, zemřete!

14
00:00:47,790 --> 00:00:51,810
Tento muž, kterého jste před nás
přivedli, je potřeba v roce 2166.

15
00:00:51,850 --> 00:00:53,340
<i>- Odveďte ho pryč.</i>
- Cože?

16
00:00:53,510 --> 00:00:55,590
<i>Najděte v jejich lodi ostatní.</i>

17
00:00:56,030 --> 00:00:58,590
<i>- Jste zatčen.</i>
- Micku, co se děje?

18
00:00:58,630 --> 00:01:02,530
- Musíme najít místo, kde se schovat.
<i>- Měl bych se vrátit do roku 2166.</i>

19
00:01:02,580 --> 00:01:05,730
Čekal jsem hodně dlouho,
abych se setkal s tvou rodinou.

20
00:01:05,930 --> 00:01:08,310
A jestli nepůjdete se mnou,

21
00:01:08,330 --> 00:01:12,430
tohle čeká váš svět za 150 let.

........