1
00:00:00,720 --> 00:00:01,850
Cos jí udělal?

2
00:00:01,900 --> 00:00:03,770
Tři lístky na The
Cathay, turistická třída.

3
00:00:03,820 --> 00:00:06,210
Má žena... a tvůj malý Parsian.

4
00:00:06,260 --> 00:00:08,250
Nic o tom muži nevíš.

5
00:00:08,300 --> 00:00:09,850
Víš, jaký je můj manžel.

6
00:00:09,900 --> 00:00:11,770
Cos přesně udělal, abys ho zastavil?

7
00:00:11,820 --> 00:00:14,490
- Už to oznámili?
- Našeho nového vůdce! Ano! - Pověz mi to.

8
00:00:14,540 --> 00:00:15,770
Mazkýz z Linlithgowu.

9
00:00:15,820 --> 00:00:17,810
Tihle dva muži, viděla jste je spolu?

10
00:00:17,860 --> 00:00:18,650
Ano.

11
00:00:18,700 --> 00:00:20,050
Z čeho jsem obviněn?

12
00:00:20,100 --> 00:00:21,810
- Bude viset.
- Co mám udělat?

13
00:00:21,860 --> 00:00:23,010
Chci svou ženu.

14
00:00:23,060 --> 00:00:24,610
Můžu ti dát, co chceš.

15
00:00:24,660 --> 00:00:26,290
Budu potřebovat větší důkaz.

16
00:00:26,340 --> 00:00:29,370
- Uteč se mnou. - Musíme s tím
přestat. - Miluješ mě.

17
00:00:29,420 --> 00:00:33,420
Ne tak, jak si myslíš.

17
00:01:13,254 --> 00:01:18,874
Indian Summers S02E10 -> Opustit domov
Přeložila: terinka.kavkova

18
00:02:22,380 --> 00:02:26,380
No ať se propadnu.

19
00:02:30,580 --> 00:02:31,650
Nikdo nevystoupí.

20
00:02:31,700 --> 00:02:35,700
Zamkni za mnou dveře.

21
00:02:39,900 --> 00:02:42,170
Ztratil ses, kamaráde?

22
00:02:42,220 --> 00:02:44,010
Alice? Alice!

23
00:02:44,060 --> 00:02:45,770
Podívej, máme před námi dlouhý den
........