1
00:00:00,000 --> 00:00:02,511
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,825 --> 00:00:07,261
Můj starší bratr je bůh.
Zastavil mi srdce.

3
00:00:07,341 --> 00:00:09,408
Jakmile se políbíme,
zase se mi rozbuší.

4
00:00:09,488 --> 00:00:13,519
Hádes si naše dítě může vzít kdykoliv,
přesně jak to Emma udělala Zeleně.

5
00:00:13,599 --> 00:00:16,288
- Ta spící kletba
všechno zastaví. - Ne!

6
00:00:17,466 --> 00:00:20,531
Pokud se jeden z nás dostane
za naším synem, měla bys to být ty.

7
00:00:20,611 --> 00:00:23,275
Překvapuje mě,
že ti na Regině záleží tolik,

8
00:00:23,355 --> 00:00:26,006
zvlášť po tom,
co jsi udělala své druhé dceři.

9
00:00:26,086 --> 00:00:30,395
- Bojíš se, že tě zklamu.
- Asi to budu muset risknout.

10
00:00:57,277 --> 00:00:59,398
Tohle jsem nečekala.

11
00:00:59,478 --> 00:01:02,305
Jaká další překvapení
máš ukrytá v rukávech?

12
00:01:02,385 --> 00:01:05,778
Tak nezeptala ses mě,
proč jsem tě sem vzal.

13
00:01:06,327 --> 00:01:09,029
U mužů je to
většinou dost zřejmé.

14
00:01:09,361 --> 00:01:10,621
Dostala jsi mě.

15
00:01:11,188 --> 00:01:13,537
Ale ve skutečnosti
myslím i na jiné věci.

16
00:01:13,617 --> 00:01:15,597
Vážně? A na jaké?

17
00:01:20,881 --> 00:01:21,881
Pojď.

18
00:01:23,822 --> 00:01:26,022
Bude snazší, když ti to ukážu.

19
00:01:27,925 --> 00:01:30,137
Vidíš to všechno?

20
00:01:31,660 --> 00:01:32,660
Ano.

21
00:01:32,883 --> 00:01:36,359
Pekelný Storybrooke,
který jsi pro mě vytvořil.

22
00:01:36,869 --> 00:01:40,523
- Toho gesta si cením.
........