1
00:00:00,036 --> 00:00:02,581
Tohle jsou složky k případu
vraždy mé matky.

2
00:00:03,120 --> 00:00:07,800
Jime Steptone! Můj první, tvůj poslední
případ. Karl Frierson vás přiřadil.

3
00:00:08,066 --> 00:00:10,980
Pokaždé, co jsem se něčeho chytil,
tak to zarazil.

4
00:00:11,082 --> 00:00:12,175
Frierson to chtěl ututlat?

5
00:00:12,243 --> 00:00:15,093
<i>- Nic, co bych mohl dokázat.</i>
- Chci, abyste se dostavil k výslechu.

6
00:00:15,118 --> 00:00:17,191
Jde o vaše spojení s případem
vraždy Lukea Bangury.

7
00:00:17,288 --> 00:00:19,681
Máte bludy, až tahle fraška skončí,

8
00:00:19,852 --> 00:00:22,533
učiním svým osobním posláním
vás zbavit služby.

9
00:00:22,634 --> 00:00:24,193
Do mé kanceláře, detektive Claytone!

10
00:00:24,259 --> 00:00:25,540
- Cože?
- Ihned, Claytone!

11
00:00:25,758 --> 00:00:27,130
Je prohnilý!

12
00:00:27,309 --> 00:00:30,648
Můj klient zde byl vězněm.
Kevin Grey?

13
00:00:30,720 --> 00:00:33,331
- Myslím, že víte, jak zemřel.
- Byl to Golding.

14
00:00:33,454 --> 00:00:35,652
Tři roky se snažím vystopovat
muže jménem Golding.

15
00:00:35,710 --> 00:00:38,200
Jsem si jistá, že nařídil smrt mé matky.

16
00:00:38,250 --> 00:00:41,890
Ten samý, kdo zabil Freddieho Laua
a chce ten náramek?

17
00:00:41,950 --> 00:00:44,680
Nepodařilo se mi zjistit,
kdo to doopravdy je.

18
00:00:50,540 --> 00:00:53,590
Nevím, jak dlouho to bude ještě trvat.
Je tu nehoda.

19
00:00:53,650 --> 00:00:56,340
Celý most je ucpaný.

20
00:01:06,540 --> 00:01:08,980
Prostě pokračujte a zakřičte,
když ho uvidíte.

21
00:01:09,740 --> 00:01:10,740
Pomozte mi!

22
00:01:10,740 --> 00:01:13,840
........