1
00:00:11,737 --> 00:00:13,633
Akú si mala včera noc?

2
00:00:13,658 --> 00:00:15,644
Robila si niečo zvláštne?

3
00:00:19,000 --> 00:00:21,001
Áno, bolo to úžasné.

4
00:00:21,026 --> 00:00:23,241
Bolo?

5
00:00:26,108 --> 00:00:29,046
Premýšľala som,
čo s tým urobíme?

6
00:00:29,968 --> 00:00:32,726
Čo keby sme to zatiaľ nedefinovali?

7
00:00:33,952 --> 00:00:36,554
- Zatiaľ.
- Dobre.

8
00:00:44,853 --> 00:00:48,312
Hej, dnes večer si to
môžeme zopakovať, dobre?

9
00:00:48,337 --> 00:00:50,825
O ktorej?

10
00:00:57,328 --> 00:00:58,729
Sean!

11
00:01:01,372 --> 00:01:02,447
Sean!

12
00:01:02,647 --> 00:01:04,636
Choď! Choď! Dostaň ho!

13
00:01:04,661 --> 00:01:07,429
Stoj! Polícia!

14
00:01:20,483 --> 00:01:22,651
Polícia! Ani hnúť!

15
00:01:24,482 --> 00:01:25,905
Polícia!

16
00:01:28,307 --> 00:01:30,175
- Zostaň dole!
- Postrelila si ma.

17
00:01:30,200 --> 00:01:31,771
- Nehýb sa!
- Postrelila si ma!

18
00:01:31,796 --> 00:01:34,449
- Nehýb sa!
- Postrelila si ma! Postrelila si ma!

19
00:01:34,474 --> 00:01:36,181
- Zostaň dole!
- Potrelila si ma!

20
00:01:36,206 --> 00:01:38,616
- Prečo si ma postrelila?
- Áno, postrelila som ťa!

21
00:01:38,651 --> 00:01:40,871
- Nič som neurobil!
- Strieľal si na môjho partnera!

22
00:01:40,896 --> 00:01:42,527
- Nič som neurobil!
- Ty...

23
00:01:42,552 --> 00:01:44,012
........