1
00:00:01,501 --> 00:00:03,584
<i>Streľba na River Street 402.</i>

2
00:00:03,670 --> 00:00:05,169
<i>K východu, poďme!</i>

3
00:00:05,305 --> 00:00:07,453
<i>Poďme, poďme!</i>

4
00:00:15,199 --> 00:00:17,093
Prečo sme tu?

5
00:00:17,686 --> 00:00:19,449
Pretože si rád slávny.

6
00:00:19,474 --> 00:00:22,523
Bol to tvoj nápad, aby sme vošli samy.

7
00:00:23,472 --> 00:00:25,306
2 z ochranky už postrelil.

8
00:00:25,331 --> 00:00:28,625
Máš nápad, ako ho zastaviť,
než bude masaker?

9
00:00:29,362 --> 00:00:31,140
Nie, nemám.

10
00:00:34,936 --> 00:00:36,187
Našli sme ho.

11
00:00:36,405 --> 00:00:37,753
Kry ma! Idem hore.

12
00:00:37,778 --> 00:00:40,265
Už zase mi kradneš slávu.

13
00:00:40,754 --> 00:00:42,023
Opatrne!

14
00:01:00,927 --> 00:01:03,500
Otočte sa a položte zbraň!

15
00:01:03,626 --> 00:01:04,742
Poďme!

16
00:01:10,504 --> 00:01:11,828
Šesť krát za sebou.

17
00:01:12,508 --> 00:01:13,585
Čože?

18
00:01:14,074 --> 00:01:15,356
Cesta ako odísť!

19
00:01:18,262 --> 00:01:19,562
<i>- Áno!
- To je ono!</i>

20
00:01:19,587 --> 00:01:22,179
<i>Šesť krát za sebou, bolo to krásne!</i>

21
00:01:24,924 --> 00:01:26,030
Nerobte to!

22
00:01:28,264 --> 00:01:29,414
Pane Bože!

23
00:01:32,729 --> 00:01:35,671
Unforgettable - 4x13

24
00:01:35,797 --> 00:01:38,750
Preložil: Svacula

25
00:01:51,481 --> 00:01:54,187
........