1
00:00:01,711 --> 00:00:04,281
Na toto by som si zvykla.

2
00:00:04,681 --> 00:00:07,101
- Stella?
- Čo tu robíš?

3
00:00:07,125 --> 00:00:10,162
Cítim sa tak osamelý.
Bez teba neprežijem.

4
00:00:10,195 --> 00:00:12,464
Poslanec Casey, Susan Wellerová.
Politická konzultantka.

5
00:00:12,497 --> 00:00:14,599
<i>Myslím, že máš pred sebou
národnú kariéru</i>

6
00:00:14,632 --> 00:00:16,468
a môžem ti s tým pomôcť.

7
00:00:16,502 --> 00:00:18,471
<i>Podľa mňa, mám znova šancu</i>

8
00:00:18,503 --> 00:00:19,903
získať Louiho do mojej opatery.

9
00:00:19,914 --> 00:00:21,716
- Čože?
- Vy dvaja, ste spolu prepojení.

10
00:00:21,748 --> 00:00:23,850
Nenechám to nepovšimnuté.

11
00:00:23,883 --> 00:00:25,786
Nemôžem na to prestať myslieť.

12
00:00:28,489 --> 00:00:30,257
Veliteľ nikdy nerobí
unáhlené rozhodnutia.

13
00:00:30,290 --> 00:00:32,126
Urobil smrteľnú chybu.

14
00:00:48,976 --> 00:00:50,376
Zdravím, veliteľ.

15
00:00:50,377 --> 00:00:51,912
Naozaj ich potrebujete
do konca smeny,

16
00:00:51,945 --> 00:00:54,414
alebo nad nimi môžeme
trochu porozmýšľať?

17
00:00:54,447 --> 00:00:58,819
Keď som bol kandidát, na mojej
tretej šichte v zásahovke

18
00:00:58,853 --> 00:01:01,956
sme stratili pri veľkom
požiari Mikea Phila.

19
00:01:01,988 --> 00:01:03,857
Všetci sme sa vrátili na stanicu,

20
00:01:03,890 --> 00:01:05,859
zobliekli si svoju výstroj
a položili ju na pracovnú obuv.

21
00:01:05,893 --> 00:01:11,399
Mikeove topánky tam zostali
stáť celý mesiac,

22
00:01:14,834 --> 00:01:18,772
aby sme nezabudli.

........