1
00:00:39,961 --> 00:00:44,364
Něco přichází.

2
00:00:44,466 --> 00:00:45,765
Válka!

3
00:00:45,867 --> 00:00:47,867
- Ano.
- Dobro a zlo,

4
00:00:47,969 --> 00:00:51,134
světlo a temnota opět
budou soupeřit.

5
00:00:52,120 --> 00:00:53,573
Ale my se nebojíme.

6
00:00:53,675 --> 00:00:55,074
Ne. Ne.

7
00:00:55,176 --> 00:00:57,977
Víme, že přijde vysvobození.

8
00:00:58,046 --> 00:00:59,053
Ano! Ano!

9
00:00:59,054 --> 00:01:00,780
Prorok!

10
00:01:00,882 --> 00:01:02,548
Je to psáno.

11
00:01:02,651 --> 00:01:05,018
Je to slíbeno.

12
00:01:06,131 --> 00:01:08,932
Kniha Zjevení 19:11 říká,

13
00:01:08,957 --> 00:01:12,125
"Uviděl jsem otevřené nebe a hle,
bílý kůň a ten,

14
00:01:12,193 --> 00:01:15,682
který na něm seděl, se jmenoval
Věrný a Pravý"

15
00:01:15,707 --> 00:01:17,007
Ano, ano!

16
00:01:17,032 --> 00:01:19,963
"Je oděn svrchním oděvem
pokropeným krví,"

17
00:01:19,988 --> 00:01:23,623
a jméno, jímž je nazýván,
je Boží Slovo"

18
00:01:37,617 --> 00:01:38,917
To je zázrak.

19
00:01:52,298 --> 00:01:54,621
Buďte

20
00:01:55,034 --> 00:01:57,403
ticho!

21
00:02:08,156 --> 00:02:10,350
Já... jsem prorok.

22
00:02:12,255 --> 00:02:14,518
Já jsem Vyvolený.

23
00:02:35,080 --> 00:02:38,506
Přeložil NUM71

24
00:02:41,049 --> 00:02:41,912
........