1
00:00:02,859 --> 00:00:04,259
Blahopřeji.

2
00:00:04,633 --> 00:00:06,554
Už jste dosáhla toho,
co jste chtěla.

3
00:00:08,033 --> 00:00:10,433
Venku na vás čeká řidič
se služebním autem.

4
00:00:12,474 --> 00:00:13,874
Díky.

5
00:00:14,393 --> 00:00:15,794
Raději pojedu metrem.

6
00:00:47,713 --> 00:00:49,274
Ano, to jsem zase já.

7
00:00:49,914 --> 00:00:52,514
Pozorně mě poslouchejte,
nemáme moc času.

8
00:00:52,834 --> 00:00:56,234
Vědí, kde jste, takže musíte
odtamtud okamžitě zmizet.

9
00:00:57,033 --> 00:00:58,753
Už pro vás nemůžu víc udělat.

10
00:01:00,274 --> 00:01:01,673
Přinutili mě odejít.

11
00:01:11,194 --> 00:01:13,194
Zdravotník, rychle!

12
00:01:20,794 --> 00:01:22,433
Pomoz mi, prosím!

13
00:01:28,633 --> 00:01:30,033
Zdravotník!

14
00:01:30,113 --> 00:01:31,514
Rychle!

15
00:01:37,554 --> 00:01:39,234
Prosím, doktora!

16
00:01:40,073 --> 00:01:41,474
Vykrvácím!

17
00:01:41,914 --> 00:01:43,673
Pomoz mi, prosím!

18
00:01:44,033 --> 00:01:45,514
Doktora, prosím!

19
00:01:46,353 --> 00:01:49,234
Veliteli, seřaďte čety na ústup.

20
00:01:49,313 --> 00:01:50,794
Rozkaz, kapitáne.

21
00:01:50,874 --> 00:01:52,914
Pánové! Musíme odtud vypadnout,

22
00:01:52,993 --> 00:01:55,433
dřív než přijdou
ti zasraní Yankeeové.

23
00:01:55,794 --> 00:01:57,353
Pomoc, tady, prosím!

24
00:02:00,474 --> 00:02:01,874
Nemůžu se hýbat.
........