1
00:00:00,000 --> 00:00:02,383
<i>- V předchozích dílech...</i>
- Spala jsi s ním? - Ano.

2
00:00:02,413 --> 00:00:04,316
Gideon je teď na tvé straně.

3
00:00:04,346 --> 00:00:07,013
Svedla jsi ho, aby ses
z toho dostala živá?

4
00:00:07,015 --> 00:00:08,937
- Já nevím. - Elizabeth
vám pošle nabídku

5
00:00:08,967 --> 00:00:10,988
na nástupnictví
jako královny Anglie.

6
00:00:11,018 --> 00:00:14,024
Výměnou vám vybere manžela.
Přijmete to.

7
00:00:14,054 --> 00:00:15,554
Vatikán něco chce.

8
00:00:15,556 --> 00:00:17,723
Chtějí, abych přijala
Elizabethinu nabídku

9
00:00:17,725 --> 00:00:20,275
a až mě jmenuje následníkem,

10
00:00:20,277 --> 00:00:23,234
bude vaše královna zabita
a já usednu na její trůn.

11
00:00:23,264 --> 00:00:26,431
Jsem jen pěšák. I kdyby mě
zabili, prostě by mě

12
00:00:26,433 --> 00:00:28,746
nahradili dalším
katolíkem v pořadí.

13
00:00:28,776 --> 00:00:30,414
Asi by preferovali muže.

14
00:00:30,444 --> 00:00:32,257
Jmenovala jsem královnu
Mary Stuartovnu

15
00:00:32,287 --> 00:00:35,224
mou nástupkyní výměnou za to,
že jí vyberu manžela.

16
00:00:35,226 --> 00:00:38,026
- A vybírám vás.
- To jsou Rudí rytíři.

17
00:00:38,028 --> 00:00:39,545
Catherine, pozor!

18
00:00:39,947 --> 00:00:41,980
Váš dluh bude splacen.

19
00:00:47,071 --> 00:00:49,692
S otcem jste
popravili 13 rytířů

20
00:00:49,722 --> 00:00:52,918
kvůli obvinění z kacířství,
protože jste jim nemohli zaplatit?

21
00:00:52,948 --> 00:00:55,049
Jak jste mohli věřit,
že to je jediná možnost?

22
........