1
00:00:01,390 --> 00:00:03,350
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:23,860 --> 00:00:24,900
No tak, Normo.

3
00:00:24,940 --> 00:00:27,730
No tak. No tak, miláčku.
No tak!

4
00:00:28,770 --> 00:00:32,940
No tak.

5
00:00:32,940 --> 00:00:34,560
Matko?

6
00:00:48,770 --> 00:00:51,270
Pojďte, pohyb.
Pohyb. Pohyb.

7
00:01:35,210 --> 00:01:37,380
Ty jsi tak rychlý!

8
00:01:39,210 --> 00:01:41,380
Nemám rád, když utíkáš.

9
00:01:41,380 --> 00:01:43,760
Je to jen hra.

10
00:01:43,760 --> 00:01:48,340
Víš, že bych tě nikdy neopustila.
Víš, že je to jen hra, že ano?

11
00:01:48,340 --> 00:01:49,590
Slibuješ, matko?

12
00:01:49,590 --> 00:01:51,710
Nikdy mě nenecháš o samotě?

13
00:01:51,710 --> 00:01:53,170
Slibuji, Normane.

14
00:01:54,760 --> 00:01:56,670
Slibuji.

15
00:02:36,040 --> 00:02:38,540
Bates Motel s04e10
Norman

16
00:02:38,540 --> 00:02:44,130
Titulky by ACIN and Ladick
WEB-DL přečas: Ladick
www.TVGURU.cz

17
00:02:45,790 --> 00:02:47,590
Kde jste byl než se to stalo?

18
00:02:47,590 --> 00:02:49,510
Byl jsem v domě,
ve kterém jsem bydlel,

19
00:02:49,510 --> 00:02:52,050
než jsme se vzali.

20
00:02:52,050 --> 00:02:54,900
Jak dlouho jste byl ženatý
s Normou Batesovou?

21
00:02:56,860 --> 00:02:58,360
Dva týdny.

22
00:03:01,020 --> 00:03:02,520
To je mi opravdu líto.

23
00:03:12,940 --> 00:03:14,940
Viděl jste tohle?

........