1
00:00:01,563 --> 00:00:03,446
Naposledy, keď som slúžil
pri potlačovaní násilia,

2
00:00:03,453 --> 00:00:06,327
prenasledoval som dvojicu
Bonnyho a Clydea

3
00:00:06,352 --> 00:00:07,702
- na strechu...
- Jasné, a jeden z nich

4
00:00:07,754 --> 00:00:08,886
prepadol strešným oknom.

5
00:00:08,921 --> 00:00:11,038
- Už som ti to rozprával?
- Hej.

6
00:00:11,074 --> 00:00:12,556
Pointa je, že sme sa stali

7
00:00:12,592 --> 00:00:13,991
ďalšími dvoma terčami,
na ktoré mohli strieľať.

8
00:00:14,027 --> 00:00:16,060
Plattová z tohto v podstate
urobila povinnosť.

9
00:00:16,095 --> 00:00:18,996
Dostávame nadčasy.
Dolár za minútu.

10
00:00:19,048 --> 00:00:21,032
Ten čas by som radšej strávil,
v tom sprchovacom kúte

11
00:00:21,067 --> 00:00:23,167
s dvojitou parnou hlavicou,
v byte, na ktorý som sa bol pozrieť.

12
00:00:23,202 --> 00:00:25,119
- Hej-hej.
- Jednotkám 21. rajónu,

13
00:00:25,171 --> 00:00:28,773
dostali sme hlásenie o streľbe
na 1129 západne od Madison.

14
00:00:31,744 --> 00:00:34,244
Jednotka 4507, preveríme tú streľbu.

15
00:00:34,296 --> 00:00:36,430
- Sme 6 blokov odtiaľ.
- Ak budeš chcieť novú sprchovú hlavicu

16
00:00:36,465 --> 00:00:37,931
s čímkoľvek, alebo hocičo iné,

17
00:00:37,967 --> 00:00:40,367
budeš musieť pracovať nadčasy.

18
00:00:40,419 --> 00:00:41,885
Už som ti ukázal podkrovie v obvode?

19
00:00:41,887 --> 00:00:43,987
Jedno z tých,
s toaletou vedľa sporáku?

20
00:00:44,023 --> 00:00:45,923
- Nedá sa tam pohnúť.
- Je to intímne.

21
00:00:45,958 --> 00:00:47,024
Áno, rovnako ako väzenie.

22
00:00:49,327 --> 00:00:50,493
........