1
00:00:00,000 --> 00:00:01,673
<i>Viděli jste...
Co je to?</i>

2
00:00:01,674 --> 00:00:03,401
Dárek od princezny.

3
00:00:03,407 --> 00:00:05,112
- Kolik za to dostaneme?
- Nebude to stačit.

4
00:00:05,248 --> 00:00:07,149
Řekni mi o firmě Kensington.

5
00:00:07,151 --> 00:00:08,604
- Co to děláš?
- Vyber si stranu.

6
00:00:08,604 --> 00:00:09,805
Dokud si nevybereš,
nemáme si co říct.

7
00:00:09,806 --> 00:00:11,565
Už je to s Christopherem za tebou?

8
00:00:11,655 --> 00:00:12,611
Trochu.

9
00:00:12,646 --> 00:00:13,512
Zavolej mé terapeutce.

10
00:00:13,546 --> 00:00:16,848
Firma Kensington
se rozšířila do Severní Ameriky.

11
00:00:16,883 --> 00:00:18,147
Státy jsou moje teritorium.

12
00:00:18,149 --> 00:00:19,185
Bylo to tvoje teritorium.

13
00:00:19,219 --> 00:00:22,688
Alice Vaughanová
tě připravila o Ameriku... a Benjiho.

14
00:00:22,722 --> 00:00:24,057
Musíme to s ní vyřešit.

15
00:00:24,091 --> 00:00:25,525
Musíme zjistit, co ví.

16
00:00:25,559 --> 00:00:27,153
Navštívím její terapeutku.

17
00:00:27,153 --> 00:00:29,495
Udělám jí velmi přesvědčivou nabídku.

18
00:00:29,530 --> 00:00:30,563
A když přijde Alice...

19
00:00:30,597 --> 00:00:31,364
Alice Vaughanová?

20
00:00:31,397 --> 00:00:33,498
Jessie Philipsová.
Pojďte prosím dál.

21
00:00:33,534 --> 00:00:34,300
Řekněte mi všechno.

22
00:00:34,333 --> 00:00:36,334
Ukradneme balíček.

23
00:00:36,370 --> 00:00:38,037
- Co je to za balíček?
- Leah Wellsová.

........