1
00:00:01,210 --> 00:00:02,336
<i>Černý kód</i>

2
00:00:02,336 --> 00:00:06,215
<i>Tak velký nával pacientů,
že není dost zdrojů na jejich ošetření.</i>

3
00:00:06,423 --> 00:00:09,676
<i>Průměrná pohotovost je
v černém kódu pětkrát ročně.</i>

4
00:00:09,676 --> 00:00:13,847
<i>Angels Memorial Hospital v LA
vyhlašuje černý kód 300krát ročně. </i>

5
00:00:16,391 --> 00:00:19,394
Nechápu, proč uklízím
bordel po předchozí směně?

6
00:00:19,436 --> 00:00:22,773
Protože jste rezident, Dr. Savetti,
a máma to přikázala.

7
00:00:22,856 --> 00:00:25,067
Dr. Pinedová, co ještě říkám.

8
00:00:25,234 --> 00:00:29,947
- Když chceš být součást týmu... - Žádná
práce není moc velká a žádná moc malá.

9
00:00:30,155 --> 00:00:34,034
Lékař na pohotovosti musí mít pokoru.

10
00:00:34,159 --> 00:00:37,246
Stejně jako hasiči čistí
svou výstroj, vy čistíte tu vaši.

11
00:00:37,287 --> 00:00:40,374
Toto je Hlavní kruh.
Vyžaduje váš respekt.

12
00:00:42,084 --> 00:00:45,128
Pardon, Dr. Lorensonová,
ale chtěla jste si lehnout?

13
00:00:45,212 --> 00:00:48,298
- Ne. Nechci si lehnout.
- Protože jestli jste unavená,

14
00:00:48,465 --> 00:00:52,886
- máma by vám mohla číst pohádky.
- Ne. Na prostěradlech je jen moc krve.

15
00:00:53,011 --> 00:00:55,764
Víte, budhisté využívají
manuální práce

16
00:00:56,181 --> 00:00:59,518
k meditaci, aby se více
přiblížili světu, který obývají.

17
00:01:00,060 --> 00:01:04,273
Nebo, jak řekl pan Miyagi,
"vosk sem, vosk tam".

18
00:01:04,439 --> 00:01:06,525
- Kdo je pan Miyagi?
- "Karate Kid"?

19
00:01:06,817 --> 00:01:09,361
- To je z osmdesátek, že, Christo?
- Vtipné.

20
00:01:09,736 --> 00:01:12,531
A teď trochu vážně, než vám začne směna.

21
00:01:13,198 --> 00:01:17,035
Je sobotní noc a to znamená, že
než vyjde slunce, uvidíte věci.
........