1
00:00:29,400 --> 00:00:30,560
Davina?

2
00:00:30,880 --> 00:00:32,480
Davina Davisová?

3
00:00:32,520 --> 00:00:34,600
Páni. Nemůžu uvěřit, že jsi tady.

4
00:00:34,640 --> 00:00:37,040
Myslela jsem, že budeš
v Hollywoodu nebo tak něco.

5
00:00:37,080 --> 00:00:38,480
Jen říkám, že je to přirozené.

6
00:00:38,520 --> 00:00:40,960
Začínáme umírat, sotva se narodíme.
Když se nad tím zamyslíš,

7
00:00:40,960 --> 00:00:42,880
je úžasné, že naše srdce
bijí tak dlouho.

8
00:00:42,920 --> 00:00:46,480
Jestli je „docela šťastná“ pro tebe
dost dobré, tak buď v klidu.

9
00:00:46,480 --> 00:00:50,040
Ale doporučuju,
abys zjistila, co chceš

10
00:00:50,080 --> 00:00:54,400
a získala to,
co nejrychleji to půjde.

11
00:00:56,800 --> 00:01:00,080
Dobře. Výsledky testů jsou zde.

12
00:01:00,960 --> 00:01:02,600
Jste na to připraven?

13
00:01:02,640 --> 00:01:03,960
Ano.

14
00:01:04,000 --> 00:01:06,640
- Jste si jistý?
- Ano.

15
00:01:06,680 --> 00:01:08,600
Tento konkrétní test

16
00:01:08,640 --> 00:01:10,680
je extrémně přesný.

17
00:01:10,680 --> 00:01:13,680
Udělali jsme ho dvakrát. Rozumíte?

18
00:01:14,320 --> 00:01:15,440
Ano.

19
00:01:15,800 --> 00:01:18,720
Váš test byl...

20
00:01:19,400 --> 00:01:22,640
- Negativní. Tadá!
- Pane Bože!

21
00:01:22,720 --> 00:01:24,560
Dobře. Proč to vždycky děláte?

22
00:01:24,560 --> 00:01:27,320
- Žiju pro drama toho okamžiku.
- Ježíši!

23
00:01:27,360 --> 00:01:29,920
No, radujte se,
........