1
00:00:02,933 --> 00:00:05,333
Vyrastal som v Mississippi.

2
00:00:05,334 --> 00:00:08,333
V našej štvrti žili iba černosi.

3
00:00:08,334 --> 00:00:12,399
V každodennom živote
som nevnímal zjavnú segregáciu,

4
00:00:12,400 --> 00:00:18,132
ale keď som prešiel na predmestie,
bolo to úplne iné.

5
00:00:18,133 --> 00:00:21,433
Dnes tu už nie je autobusová stanica.

6
00:00:21,434 --> 00:00:29,434
Ale ako chlapec som mohol vojsť
iba do jedných z týchto dverí.

7
00:00:30,400 --> 00:00:34,067
Na jedných bolo „Bieli”,
na druhých „Farební”.

8
00:00:35,800 --> 00:00:42,266
Keď sa ako dieťa stretnete
so zlom ako je rasizmus,

9
00:00:42,267 --> 00:00:45,632
vašou prvou reakciou je zmätok.

10
00:00:45,633 --> 00:00:48,299
Prečo existuje niečo také?

11
00:00:49,000 --> 00:00:50,300
Odkiaľ sa to vzalo?

12
00:00:55,533 --> 00:00:58,565
Aj napriek našej kapacite konať dobro,

13
00:00:58,566 --> 00:01:02,167
nutkanie páchať zlo
zamoruje históriu človeka.

14
00:01:09,000 --> 00:01:14,233
Ak veríte, že žijeme vo svete,
ktorému vládne boh,

15
00:01:14,234 --> 00:01:16,665
prečo by vôbec malo zlo existovať?

16
00:01:21,400 --> 00:01:23,932
Vydávam sa na cestu,

17
00:01:23,933 --> 00:01:27,366
aby som pochopil, prečo existuje zlo.

18
00:01:27,367 --> 00:01:28,366
Viem, čo ste urobili.

19
00:01:28,367 --> 00:01:30,532
Moja otázka znie, prečo?

20
00:01:32,867 --> 00:01:35,599
Aby som zistil,
ako nám preniká do životov.

21
00:01:35,600 --> 00:01:37,600
Ľudia, ktorí veria, že sú posadnutí

22
00:01:37,650 --> 00:01:39,565
zlým duchom, môžu prísť sem.

23
00:01:39,566 --> 00:01:43,032
Ako nám zlo prvýkrát ukradlo srdcia.

........