1
00:00:02,220 --> 00:00:04,610
Pořád držte.

2
00:00:04,660 --> 00:00:07,370
Drahá Vic, mám úžasnou zprávu
o cvičení.

3
00:00:07,420 --> 00:00:11,450
A zatím jde můj život víc
vpřed než zpět.

4
00:00:11,500 --> 00:00:13,930
Zvedněte zadek až ke stropu.

5
00:00:13,980 --> 00:00:15,520
Nebuďte křečovité.

6
00:00:16,540 --> 00:00:18,530
Stejně tak je to s Nunneym,

7
00:00:18,580 --> 00:00:20,530
připoutali jsme se

8
00:00:20,580 --> 00:00:22,770
a sledujeme bezpečnostní pokyny.

9
00:00:22,820 --> 00:00:24,210
Pozor na záda.

10
00:00:24,260 --> 00:00:25,890
Propněte prsty.

11
00:00:25,940 --> 00:00:27,770
Paty k sobě.

12
00:00:27,820 --> 00:00:30,500
A opět pes hlavou dolů.

13
00:00:31,620 --> 00:00:33,610
Každopádně, rozhodl se cestovat

14
00:00:33,660 --> 00:00:35,290
s kamarádem Dogmanem.

15
00:00:35,340 --> 00:00:37,210
A já se ho snažím nahradit

16
00:00:37,260 --> 00:00:40,010
novou kamarádkou-chůvou,
Amandou.

17
00:00:40,060 --> 00:00:42,260
Samozřejmě ne ve všem.

18
00:00:43,660 --> 00:00:44,890
Prozatím.

19
00:00:44,940 --> 00:00:49,450
Bylo by hloupé vyloučit všechny
možnosti už teď.

20
00:00:49,500 --> 00:00:51,540
A teď dolů do...

21
00:00:53,020 --> 00:00:56,370
Chce se stát herečkou, takže
je hodně výrazná.

22
00:00:56,420 --> 00:00:59,450
Výborně, to je krásné a expresivní.

23
00:00:59,500 --> 00:01:01,700
Začaly jsme spolu chodit na jógu.

24
00:01:02,660 --> 00:01:04,530
Ani netušíš, jak je to hrozné.
........