1
00:00:00,090 --> 00:00:03,090
V minulej časti.

2
00:00:03,112 --> 00:00:05,432
Toto je pre vás dom smrti.

3
00:00:05,552 --> 00:00:07,392
Je to skutočné a mocné.

4
00:00:09,072 --> 00:00:10,592
- Vypadni!
- To by stačilo!

5
00:00:10,712 --> 00:00:12,632
Tu ťa máme... starý muž.

6
00:00:12,752 --> 00:00:16,032
Hovorila so mnou Janet.
Naša Janet.

7
00:00:18,552 --> 00:00:20,672
Potrebujeme Spoločnosť.

8
00:00:20,792 --> 00:00:23,112
Nemôže dýchať!

9
00:00:23,272 --> 00:00:25,632
Som tu na to, aby som sa o
všetko postaral, Janet.

10
00:00:25,792 --> 00:00:29,542
Naši priatelia, Gregory a Beloff
chcú exkluzívny prístup.

11
00:00:41,886 --> 00:00:44,826
Podľa skutočných udalostí

12
00:01:19,272 --> 00:01:21,672
Stisla mi ruku!

13
00:01:23,192 --> 00:01:24,792
Cítila som to!

14
00:01:24,912 --> 00:01:26,672
Je nažive!

15
00:01:26,792 --> 00:01:28,712
Janet!

16
00:01:28,832 --> 00:01:30,272
Janet!

17
00:01:30,392 --> 00:01:32,792
Betty. Betty...

18
00:01:32,952 --> 00:01:37,652
Pokiaľ mi môže stisnúť ruku,
nemôže byť mŕtva, však?

19
00:01:39,192 --> 00:01:41,072
Však, Maurice?

20
00:01:41,192 --> 00:01:43,552
Betty, je preč.

21
00:01:45,952 --> 00:01:48,032
Rob niečo, Maurice!

22
00:02:09,020 --> 00:02:15,020
<font color="#00FFFF">preklad mirinkat :)</font>

23
00:03:02,952 --> 00:03:04,912
Janet, prosím ťa, mohla
by si tu prísť?

24
00:03:05,032 --> 00:03:06,512
........