1
00:00:03,462 --> 00:00:06,241
Nebude žádná cesta pokání.

2
00:00:06,300 --> 00:00:09,262
Královna Margaery
už za své hříchy zaplatila tím,

3
00:00:09,335 --> 00:00:12,947
že ke skutečnému
světlu Sedmi přivedla dalšího.

4
00:00:15,360 --> 00:00:18,035
Když útočíš na víru v Sedm,
útočíš tím na Korunu.

5
00:00:18,224 --> 00:00:20,288
Kdokoliv napadne Korunu,
není hoden,

6
00:00:20,289 --> 00:00:22,356
aby sloužil jako lord velitel
v Královské gardě.

7
00:00:22,481 --> 00:00:24,483
Svému rodu a králi
jsi sloužil řadu let věrně.

8
00:00:24,566 --> 00:00:27,609
A také v tom budeš pokračovat.
Ale ne v tomto městě.

9
00:00:28,441 --> 00:00:31,073
Mám se vypořádat s Černou rybou.

10
00:00:31,156 --> 00:00:33,419
Buď tam, kde patříš.
Buď v čele našeho vojska.

11
00:00:33,509 --> 00:00:35,739
Ukaž jim, co jsou Lannisteři zač.

12
00:00:35,947 --> 00:00:38,247
Nechal jsi Černou rybu,
aby ti vzal Řekotočí.

13
00:00:38,269 --> 00:00:39,604
Řekotočí je naše.

14
00:00:39,677 --> 00:00:44,826
A ty mu připomeneš to,
kdo se ženil na Rudé svatbě.

15
00:00:45,742 --> 00:00:46,651
Jeho synovec.

16
00:00:46,713 --> 00:00:50,143
Lorde Edmure,
získej ten hrad zpět.

17
00:00:50,642 --> 00:00:54,455
Dnes jsme se sešli,
abychom vybrali nového krále a vůdce.

18
00:00:54,969 --> 00:00:57,412
Co je mrtvé, už nemůže zemřít.

19
00:01:03,789 --> 00:01:05,541
Ukradli naše nejlepší lodě.

20
00:01:05,691 --> 00:01:07,359
Na záchranu jim to stačit nebude.

21
00:01:09,736 --> 00:01:10,578
Kdo?

22
00:01:10,675 --> 00:01:13,379
Herečka zvaná lady Crane.

........