1
00:00:11,833 --> 00:00:16,467
Keď som mal 16 rokov,
vážne som ochorel.

2
00:00:18,800 --> 00:00:24,133
Bol som vyčerpaný, v škole som
tvrdo pracoval, poriadne som nejedol,

3
00:00:26,666 --> 00:00:29,000
tak som dostal zápal pľúc.

4
00:00:31,001 --> 00:00:34,701
Na pľúcach sa mi vytvoril absces.

5
00:00:35,833 --> 00:00:40,534
Jedného dňa praskol
a začal som krvácať.

6
00:00:42,000 --> 00:00:45,366
Potreboval som krv.

7
00:00:45,367 --> 00:00:48,899
Určite si všetci mysleli,
že asi zomriem,

8
00:00:48,900 --> 00:00:52,865
ale evidentne sa tak nestalo.

9
00:00:52,866 --> 00:00:59,467
Niektorí tvrdia, že ma zachránil Boh.

10
00:01:01,200 --> 00:01:06,166
Veriaci si myslia,
že Boh s nami komunikuje zázrakmi.

11
00:01:06,167 --> 00:01:10,233
Že zázraky sú dôkazom Boha.

12
00:01:15,233 --> 00:01:17,832
Vydávam sa na cestu, aby som objavil

13
00:01:17,833 --> 00:01:20,699
moc zázrakov.

14
00:01:20,700 --> 00:01:23,132
Spadli ste odtiaľ sem dolu?

15
00:01:23,133 --> 00:01:25,066
Čo vraveli lekári?

16
00:01:25,067 --> 00:01:28,400
Ste zázrak.

17
00:01:28,800 --> 00:01:32,166
Aby som objavil,
čo je šťastie a čo osud.

18
00:01:32,167 --> 00:01:34,333
Podľa Číňanov sa všetko deje

19
00:01:34,334 --> 00:01:36,566
z nejakej príčiny.

20
00:01:36,567 --> 00:01:38,865
Aby som zistil, ako viera v zázraky

21
00:01:38,866 --> 00:01:40,699
dokáže meniť dejiny.

22
00:01:40,700 --> 00:01:43,599
Zázraky symbolizujú začiatky

23
00:01:43,600 --> 00:01:45,633
židovského národa.

24
00:01:45,900 --> 00:01:50,200
........