1
00:00:41,207 --> 00:00:45,430
SWANNOVA LÁSKA

2
00:02:15,421 --> 00:02:18,178
<i>Vzduch je teplý a svěží,</i>

3
00:02:18,790 --> 00:02:20,765
<i>plný stínů a snů.</i>

4
00:02:28,480 --> 00:02:32,579
<i>Moje láska k Odettě</i>
<i>přesahuje fyzické touhy.</i>

5
00:02:34,617 --> 00:02:39,006
<i>To mne dohnalo</i>
<i>v mých činnostech,</i>

6
00:02:39,113 --> 00:02:41,023
<i>mých myšlenkách, mém spánku,</i>

7
00:02:41,737 --> 00:02:43,298
<i>mém životě,</i>

8
00:02:43,978 --> 00:02:45,985
<i>že bez ní bych přestat existovat.</ I>

9
00:02:52,187 --> 00:02:56,871
Mohu narovnat orchideje na živůtku?

10
00:03:02,085 --> 00:03:04,645
Takhle.

11
00:03:05,324 --> 00:03:07,626
Zastrčit je dovnitř.

12
00:03:19,623 --> 00:03:22,184
Co kdybych k nim přivoněl?

13
00:03:24,296 --> 00:03:26,703
<i>Neznám tu vůni.</i>

14
00:03:36,978 --> 00:03:38,800
<i>Každé ráno, když jsem se probudil,</i>

15
00:03:38,898 --> 00:03:41,866
<i>Cítil jsem známou bolest.</i>

16
00:03:42,538 --> 00:03:45,361
<i>Obětoval jsem svou práci,</i>

17
00:03:45,459 --> 00:03:47,914
<i>svoje potěšení, mé přátele,</i>

18
00:03:48,691 --> 00:03:50,830
<i>celý můj život,</i>

19
00:03:50,932 --> 00:03:53,299
<i>a čekal každý den</i>
<i>na setkání s Odettou.</i>

20
00:04:25,457 --> 00:04:28,181
<i>Moje láska je nemoc,</i>

21
00:04:29,177 --> 00:04:30,966
<i>která dosáhla stádia,</i>

22
00:04:31,066 --> 00:04:33,936
<i>kdy nemůže být odstraněna</i>
<i>aniž by mě zničila.</i>

23
00:04:40,923 --> 00:04:42,647
<i>Jak chirurgové říkají,</i>

24
00:04:43,548 --> 00:04:45,370
<i>je neoperovatelná.</i>

........