1
00:00:00,000 --> 00:00:01,877
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,877 --> 00:00:03,629
<i>Mezi svými sestrami jsi v bezpečí.</i>

3
00:00:03,629 --> 00:00:05,631
<i>- Jmenuji se Wynonna Earpová.
- Jo.</i>

4
00:00:07,633 --> 00:00:10,761
<i>Promiň, že jsem ti neřekla o
Bobových debilních schopnostech.</i>

5
00:00:10,761 --> 00:00:12,137
<i>Hledáš tohle?</i>

6
00:00:12,137 --> 00:00:13,472
<i>Myslela jsem si, že
mě jen rád vidíš.</i>

7
00:00:13,472 --> 00:00:15,390
<i>Tady jsem skončil, Waverly.<i>

8
00:00:15,390 --> 00:00:16,475
<i>Celou dobu byl
tohle tvůj plán?</i>

9
00:00:16,475 --> 00:00:17,976
<i>Tys mi řekla,
abych se naučil řídit.</i>

10
00:00:17,976 --> 00:00:19,895
<i>Nechtěla jsem, abys
odjel bez rozloučení!</i>

11
00:00:19,895 --> 00:00:23,023
<i>Vrátila ses! Věděla jsem, že
naše spojení je skutečné!</i>

12
00:00:23,774 --> 00:00:25,901
<i>-Co to ksakru bylo?
- Nemožný</i>

13
00:00:25,901 --> 00:00:29,988
Mohly byste, laskavě
hnout prdelí? Willo!

14
00:00:37,621 --> 00:00:39,498
Kolik jí dal Dolls
toho propofolu?

15
00:00:39,498 --> 00:00:40,832
Dost, aby jí to utišilo.

16
00:00:40,832 --> 00:00:43,252
Myslela jsem, že jí
ten hysterák zabije.

17
00:00:43,252 --> 00:00:45,254
Jo, vím, jak se cítí.

18
00:00:45,254 --> 00:00:47,714
Jak může být žena, která přišla
z lesního hippísáckém kultu...

19
00:00:47,714 --> 00:00:49,758
Být naše velká sestra Willa?

20
00:00:49,758 --> 00:00:52,469
Vůbec ji neznám.

21
00:00:52,678 --> 00:00:54,721
To nikdo z nás.
A jak se teprve musí cítit ona?

22
00:00:54,721 --> 00:00:57,766
Aní neví, kým je,
........