1
00:02:09,844 --> 00:02:14,144
<i>Válka mezi Orky a Lidmi se</i>
<i>vedla od nepaměti.</i>

2
00:02:18,759 --> 00:02:22,759
<i>Byly ale doby, kdy jsme</i>
<i>ani netušili, kdo je náš nepřítel.</i>

3
00:02:25,643 --> 00:02:29,143
<i>A co s námi provedla</i>
<i>ta temná zelená magie felu.</i>

4
00:02:41,723 --> 00:02:44,723
<i>Ale hlavně, jak jsme to</i>
<i>vůbec mohli vědět?</i>

5
00:02:45,470 --> 00:02:47,270
<i>Jakou jsme měli jinou možnost?</i>

6
00:02:49,136 --> 00:02:53,936
<i>Náš svět umíral a já musel</i>
<i>najít svému klanu nový domov.</i>

7
00:03:02,532 --> 00:03:03,932
Durotane.

8
00:03:04,756 --> 00:03:06,656
Cítím tvůj pohled.

9
00:03:09,590 --> 00:03:11,390
Myslel jsem, že spíš.

10
00:03:12,422 --> 00:03:13,722
Spala jsem.

11
00:03:19,251 --> 00:03:23,451
Zdálo se mi o lovu a o sněhu.

12
00:03:31,678 --> 00:03:33,278
Vymyslela jsem jméno.

13
00:03:34,399 --> 00:03:35,199
Dobře.

14
00:03:35,297 --> 00:03:39,497
Nech si ho pro sebe, ženo.
Vybereme to správné, až ho uvidím.

15
00:03:40,421 --> 00:03:41,621
Nebo ji.

16
00:03:44,318 --> 00:03:47,318
A jak by velký Durotan mohl
pojmenovat svého syna,

17
00:03:48,707 --> 00:03:51,807
- když nemohu jít s ním?
- Syna?

18
00:03:53,772 --> 00:03:55,872
Dokážeš schovat to tlusté břicho?

19
00:03:59,632 --> 00:04:01,632
Lépe než ty svou tupou hlavu.

20
00:04:36,081 --> 00:04:38,481
Tolik klanů na jednom místě, Orgrime.

21
00:04:39,065 --> 00:04:41,665
Laughing Skull, Blackrock.

22
00:04:42,167 --> 00:04:43,667
Všichni byli povoláni.

23
00:04:44,067 --> 00:04:46,367
Bude to silná válečná tlupa.

........