1
00:00:00,195 --> 00:00:01,609
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,805 --> 00:00:03,906
Vzchop se. Řekni jí pravdu.

3
00:00:04,116 --> 00:00:05,414
Otevři své srdce.

4
00:00:05,703 --> 00:00:07,007
Jde o mýho taťku.

5
00:00:07,210 --> 00:00:08,492
Chci, abyste mu ublížil.

6
00:00:08,517 --> 00:00:09,914
Líbí se mi to.

7
00:00:12,758 --> 00:00:16,445
Slova jí nepomohou, aby otevřela
oči nebo znovu jezdila na koni.

8
00:00:16,633 --> 00:00:19,148
Otevři oči.

9
00:00:19,336 --> 00:00:20,554
Je to tady.

10
00:00:20,836 --> 00:00:22,984
- Co jste zač?
- Pracujeme pro vládu.

11
00:00:23,162 --> 00:00:25,460
- Teď ti řeknu něco o tý práci.
- Už v tom nejedu.

12
00:00:25,485 --> 00:00:29,000
Ta mapa, o který jsem
ti říkala, je pro Dany.

13
00:00:40,922 --> 00:00:43,922
Je jak zvíře.

14
00:00:44,117 --> 00:00:46,726
Pořád jen žere.

15
00:00:46,922 --> 00:00:49,125
Cpe se,

16
00:00:50,211 --> 00:00:54,322
jak když prase

17
00:00:54,514 --> 00:00:56,916
prohrabuje smetí u popelnic.

18
00:01:01,908 --> 00:01:05,993
Nahoru vychází tak v 9 nebo 9:30,
takže nějak po tom.

19
00:01:07,978 --> 00:01:09,689
Dostaneš plánek,

20
00:01:10,775 --> 00:01:12,384
rozmístění alarmů,

21
00:01:12,876 --> 00:01:14,778
kombinaci k trezoru.

22
00:01:15,981 --> 00:01:19,388
Já budu v kuchyni v bezvědomí.

23
00:01:21,099 --> 00:01:25,599
Krvácení z hlavy,
je mi jedno, čím to provedeš.

24
00:01:25,794 --> 00:01:30,207
........