1
00:00:17,322 --> 00:00:19,060
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:19,062 --> 00:00:22,220
- Kdo ti o tomhle místu řekl?
- Bral ji sem její dědeček.

3
00:00:22,222 --> 00:00:26,064
Jestli Gracie nedáš pokoj,
zlomím ti prsty, bubeníčku.

4
00:00:26,066 --> 00:00:28,822
Vím, že nerad pracuješ
s Pritchardem, ale já ano.

5
00:00:28,824 --> 00:00:32,520
- Jsem šťastná. - Nemůžeme
se vydat dvěma směry.

6
00:00:32,522 --> 00:00:36,304
- Co se děje?
- Vaše krev... fungovala.

7
00:00:36,423 --> 00:00:38,549
<i>Její systém je čistý.</i>

8
00:00:38,551 --> 00:00:40,883
<i>Mohu se zeptat, co bude
s panem Pritchardem?</i>

9
00:00:40,885 --> 00:00:42,463
Bude na odchodu.

10
00:00:45,722 --> 00:00:50,420
Je zvláštní, že už
tohle nemusíme dělat.

11
00:00:50,422 --> 00:00:52,443
Už jsem si začal zvykat.

12
00:00:54,310 --> 00:00:57,242
Vím, že jste se o to
neprosil, ale děkuju.

13
00:00:58,758 --> 00:01:00,576
Zachránil jste mi život.

14
00:01:01,393 --> 00:01:03,320
Nebylo to tak hrozné.

15
00:01:03,322 --> 00:01:06,542
Mohl jsem tu bydlet,
měl jsem to auto.

16
00:01:08,422 --> 00:01:11,258
To já bych měl děkovat
vám, že jste mě oživila.

17
00:01:11,771 --> 00:01:14,255
Tohle pro mě
ještě nikdo neudělal.

18
00:01:16,752 --> 00:01:18,622
V ten den,
kdy jste mě oživila,

19
00:01:18,624 --> 00:01:21,233
jste řekla, že Otto
bez vás nemůže žít.

20
00:01:21,235 --> 00:01:25,037
Teď už se o něj
můžete zase starat.

21
00:01:25,222 --> 00:01:28,311
Asi si najdu vlastní bydlení.

22
00:01:28,701 --> 00:01:31,768
........