1
00:00:00,867 --> 00:00:03,000
Vsadím se, že jste se vždycky
divili, co mladí super hrdinové

2
00:00:03,035 --> 00:00:05,069
vlastně dělají,
když nezachraňují svět.

3
00:00:05,104 --> 00:00:06,336
No, podívejte se sami.

4
00:00:12,411 --> 00:00:14,144
Jóga, bez problému.

5
00:00:16,182 --> 00:00:19,450
Tenhle den potřebuje
trochu zábavy na slunci.

6
00:00:19,485 --> 00:00:21,285
Kdo si zahraje volejbal?

8
00:00:25,157 --> 00:00:28,125
Jo! Jasně, jdeme na to!

10
00:00:36,302 --> 00:00:38,235
Tak co dělá váš
přátelský soused Spider-Man,

11
00:00:38,270 --> 00:00:40,270
zatímco se
všichni ostatní baví?

12
00:00:40,306 --> 00:00:43,006
Je pohřbený
v papírování Nicka Furyho.

13
00:00:43,042 --> 00:00:44,241
Fury se momentálně pohřešuje,

14
00:00:44,276 --> 00:00:46,276
a asi nehraje golf na Havaji.

15
00:00:46,312 --> 00:00:48,278
Takže někdo musí
převzít jeho místo,

16
00:00:48,314 --> 00:00:50,013
protože s velkou zodpovědností

17
00:00:50,082 --> 00:00:53,150
přicházejí obří hromady
zbytečných formulářů?

18
00:00:54,120 --> 00:00:55,152
Vážně?

20
00:00:58,090 --> 00:01:00,991
Pardon!
Pojď ven, Spider-Mane.

21
00:01:01,026 --> 00:01:02,292
Je nádherný den.

22
00:01:05,464 --> 00:01:08,031
Ne. Pracuj, Spidey, pracuj.

23
00:01:08,067 --> 00:01:10,400
<i>Poplach. Blíží se
nadzvukový projektil.</i>

24
00:01:10,436 --> 00:01:11,969
<i>Dopad bezprostřední.</i>

26
00:01:13,272 --> 00:01:15,272
Co?

27
00:01:19,245 --> 00:01:22,246
........