1
00:00:00,287 --> 00:00:05,156
Západní Německo
Listopad 1988

2
00:00:06,927 --> 00:00:10,886
ŘITKA VIDEO
uvádí

3
00:01:06,407 --> 00:01:11,435
ČTVRTÁ VÁLKA

4
00:02:30,687 --> 00:02:33,360
Co tohle bylo za pozdrav, seržante?

5
00:02:33,487 --> 00:02:34,527
Pane?

6
00:02:34,527 --> 00:02:37,724
- Znáte vůbec původ toho pozdravu?
- Ne, pane.

7
00:02:38,247 --> 00:02:40,727
Když se v rytířských dobách
potkali dva jezdci,

8
00:02:40,727 --> 00:02:45,881
tak pokud zvedli hledí, znamenalo
to mír, opak znamenal válku.

9
00:02:46,167 --> 00:02:49,523
Zkuste mě pozdravit znovu
a dejte do toho víc elánu.

10
00:02:53,647 --> 00:02:57,367
První odbočka vpravo,
poslední budova, pane.

11
00:02:57,367 --> 00:02:58,800
Děkuju.

12
00:03:02,007 --> 00:03:03,367
<i>Počkejte, majore, podívejte,</i>

13
00:03:03,367 --> 00:03:06,518
<i>já se nechci hádat s vojenským</i>
<i>prokurátorem, jasný?</i>

14
00:03:06,567 --> 00:03:09,727
<i>Jack Knowles byl prevít,</i>
<i>to vám potvrzuju.</i>

15
00:03:09,727 --> 00:03:12,480
<i>Ale jen na služebně starší důstojníky.</i>

16
00:03:12,527 --> 00:03:15,246
Jeho muži ho považovali
za skvělěho velitele.

17
00:03:15,407 --> 00:03:22,483
<i>A to ze dvou velmi prostých důvodů.</i>
<i>Uměl svoji práci a byl to voják.</i>

18
00:03:22,567 --> 00:03:24,876
<i>Plukovník Knowles si</i>
<i>uměl poradit v bitvě.</i>

19
00:03:24,927 --> 00:03:27,247
<i>Požádal o víc přepadových oddílů,</i>

20
00:03:27,247 --> 00:03:31,445
<i>udeřil tvrdě a vrátil se</i>
<i>s minimálními ztrátami.</i>

21
00:03:31,527 --> 00:03:33,597
<i>Mohl bych dostat vodu?</i>

22
00:03:34,727 --> 00:03:35,807
<i>Děkuji.</i>
........