1
00:00:00,023 --> 00:00:01,356
V minulých dílech Faking It...

2
00:00:01,381 --> 00:00:04,788
Já jsem Amy, chodící hromada opaků.

3
00:00:05,328 --> 00:00:06,854
Jsem transexuál.

4
00:00:06,879 --> 00:00:08,496
Nijak to nemění to,
co k tobě cítím.

5
00:00:08,498 --> 00:00:10,117
Může nastavit odpočítávání
do Silvestra.

6
00:00:10,142 --> 00:00:11,585
Myslíš, že se jí to bude líbit?
Vím, že kdyby to dal někdo mě,

7
00:00:11,610 --> 00:00:13,000
tak se asi rozbrečím.

8
00:00:13,002 --> 00:00:15,265
Znamená to, že chceš ještě najít
holku, která by tě políbila?

9
00:00:15,290 --> 00:00:17,157
Myslím, že už jsem ji našla.

10
00:00:26,469 --> 00:00:28,052
Proč jsme tohle nedělali na táboře?

11
00:00:28,054 --> 00:00:30,721
Je to mnohem zábavnější,
než vyrábět náramky přátelství.

12
00:00:30,723 --> 00:00:33,474
Ale ne taková zábava jako jako lapače snů.

13
00:00:33,476 --> 00:00:35,109
Mm.

14
00:00:37,146 --> 00:00:39,697
Vážně, tyhle poslední
čtyři dny byly...

15
00:00:39,699 --> 00:00:40,982
Vzrušující?

16
00:00:40,984 --> 00:00:42,149
Děsivé?

17
00:00:42,151 --> 00:00:44,819
Chtěla jsem říct magické.

18
00:00:44,986 --> 00:00:46,572
Amy!

19
00:00:47,123 --> 00:00:48,489
Kolik tvých přátel zítra přijde

20
00:00:48,491 --> 00:00:50,741
na naší každoroční
Ho-Ho-Ho-Holiday párty?

21
00:00:51,099 --> 00:00:53,567
Potřebuji přesný počet
kvůli perníčkům.

22
00:00:53,569 --> 00:00:55,466
Přivedete si někoho, holky?

23
00:00:56,241 --> 00:00:57,505
Ne.

........