1
00:00:04,439 --> 00:00:06,465
<i>Den, kdy zemřete,</i>

2
00:00:06,545 --> 00:00:09,765
<i>je den jako každý jiný.</i>

3
00:00:13,074 --> 00:00:17,842
<i>Probudíte se,
obléknete, najíte a napijete.</i>

4
00:00:19,786 --> 00:00:22,391
<i>Jako kterýkoli jiný den.</i>

5
00:00:28,679 --> 00:00:31,901
<i>Nevidíte smrt přicházet.</i>

6
00:00:33,353 --> 00:00:35,500
<i>Neslyšíte, jak se blíží.</i>

7
00:00:44,906 --> 00:00:47,765
<i>Protože jste
příliš zaměstnaní životem.</i>

8
00:00:53,660 --> 00:00:56,282
<i>Užíváním si života.</i>

9
00:00:59,176 --> 00:01:01,314
<i>Ukájením chtíčů.</i>

10
00:01:39,982 --> 00:01:41,196
Děkuju.

11
00:01:41,276 --> 00:01:46,202
<i>Boháč nebo žebrák,
nedělá mezi nimi rozdíl.</i>

12
00:01:52,012 --> 00:01:55,919
<i>Smrti nezáleží na tom,
jestli se snažíte uniknout svým běsům</i>

13
00:02:00,712 --> 00:02:03,721
<i>nebo je odčinit.</i>

14
00:02:15,685 --> 00:02:19,107
<i>Na ničem z toho jí nezáleží.</i>

15
00:02:19,187 --> 00:02:24,217
<i>Pro ni je důležité jen to,
že přišel váš čas.</i>

16
00:02:26,673 --> 00:02:28,125
<i>Váš den</i>

17
00:02:28,955 --> 00:02:30,178
<i>zemřít.</i>

18
00:02:46,795 --> 00:02:50,209
A dnes přišel den mušketýrů.

19
00:02:59,351 --> 00:03:01,075
Tentokrát žádné chyby.

20
00:03:05,266 --> 00:03:06,767
Jistě že ne.

21
00:03:07,559 --> 00:03:08,901
Před soumrakem

22
00:03:09,934 --> 00:03:11,884
budou Athos a jeho přátelé

23
00:03:13,647 --> 00:03:14,879
mrtví.

24
00:03:41,713 --> 00:03:44,595
Překlad: haha.bimbi, xtomas252, datel071
........