1
00:00:00,066 --> 00:00:01,856
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,857 --> 00:00:04,650
Nejsme o nic blíž zjištění,
kdo vypsal odměnu,

3
00:00:04,652 --> 00:00:07,135
než jsme byli po návratu z líbánek.

4
00:00:07,170 --> 00:00:08,901
Chci tohle ukončit jednou provždy.

5
00:00:08,905 --> 00:00:11,974
Napřed musíme zjistit,
kdo stojí za tou odměnou.

6
00:00:13,002 --> 00:00:17,512
Tvůj agent věděl, kdo je netvor,
takže to musíš vědět taky. Dělej!

7
00:00:24,101 --> 00:00:26,454
<i>- Doktoři jsou nejhorší pacienti.
- Jak je na tom?</i>

8
00:00:26,456 --> 00:00:31,426
Pokud se pokusí být hodný pacient
a bude v klidu, zcela se uzdraví.

9
00:00:31,660 --> 00:00:34,562
Kdo vypsal odměnu, už ví,
že ten netvor jsi ty.

10
00:00:34,564 --> 00:00:38,371
Nechtějí mě zajmout.
Bohužel mě chtějí zabít.

11
00:01:40,229 --> 00:01:42,697
Říkala jsem ti,
ať zůstaneme v hotelu.

12
00:01:47,436 --> 00:01:49,742
Prober se. No tak.

13
00:01:52,241 --> 00:01:54,376
Začni mluvit. Kdo tě poslal?

14
00:01:55,310 --> 00:01:58,212
No tak, kámo.
Na tohle já nemám čas.

15
00:01:58,214 --> 00:02:02,411
Jsi nahraný a mně fakt naštve,
když mě někdo vzbudí uprostřed noci

16
00:02:02,412 --> 00:02:04,252
a snaží se mě zamordovat...

17
00:02:04,787 --> 00:02:06,948
- Horší se to, že jo?
- Jsem v pohodě.

18
00:02:07,124 --> 00:02:08,806
V pohodě. Tak hele,

19
00:02:08,808 --> 00:02:12,600
možná tě sejmula ona,
ale srdce ti vyrvu já.

20
00:02:12,602 --> 00:02:14,850
Takže poslední šance. Kdo tě poslal?

21
00:02:14,851 --> 00:02:17,898
Proč chce ten, kdo tě najal,
Vincenta mrtvého a ne zajatého?

22
00:02:17,900 --> 00:02:20,199
Nevím, o čem to mluvíte.
........