1
00:00:28,152 --> 00:00:32,020
Na planetě jsou jen tři takové.

2
00:00:33,257 --> 00:00:36,198
Představte si, jak jsou cenné.

3
00:00:37,294 --> 00:00:39,932
To není žádná cetka, pane. To ne.

4
00:00:39,997 --> 00:00:44,800
To je kus historie,
ukovaný ze zlatého hřebu.

5
00:00:44,835 --> 00:00:48,128
- Zlatého čeho?
- Hřebu!

6
00:00:51,175 --> 00:00:54,209
Velká transkontinentální železnice?

7
00:00:54,956 --> 00:00:56,660
To jste se ve škole nic nenaučil?

8
00:00:56,685 --> 00:00:58,252
Nechodil jsem do školy.

9
00:00:59,068 --> 00:01:02,736
Sňatek mezi mocnou Union Pacific

10
00:01:02,772 --> 00:01:07,708
a podstatně méně mocnou Centrální
Pacifickou železniční společností,

11
00:01:07,743 --> 00:01:12,346
nakonec spojila východ
a západ tohoto skvělého národa.

12
00:01:17,019 --> 00:01:20,521
Berte to jako lekci z historie...
Zdarma.

13
00:01:25,061 --> 00:01:27,027
Mohu vám dát současný kurz.

14
00:01:27,897 --> 00:01:29,130
37 dolarů 27 centů.

15
00:01:30,900 --> 00:01:33,000
Ale dám vám 37,30

16
00:01:33,035 --> 00:01:34,435
za tu historickou lekci.

17
00:01:38,074 --> 00:01:39,473
Fajn.

18
00:02:04,367 --> 00:02:05,866
Cestou dolů

19
00:02:05,902 --> 00:02:09,703
se lidé chovali, jakoby nikdy
předtím neviděli jahody v zimě.

20
00:02:09,739 --> 00:02:11,505
Prosím!

21
00:02:13,409 --> 00:02:16,443
Dokonce i křepelka <i>"a la Chasseur"</i>
ztratila své kouzlo.

22
00:02:16,479 --> 00:02:18,846
- To vám nemusím povídat.
- Mám rád dobrou křepelku.

23
00:02:18,881 --> 00:02:20,915
A la cokoliv.

........