1
00:00:01,210 --> 00:00:02,586
<i>Minule v "Underground"...</i>

2
00:00:02,586 --> 00:00:05,172
Ponesu jí na svobodu,
pokud budu muset.

3
00:00:05,172 --> 00:00:07,257
Skočíš první
a já ti jí hodím.

4
00:00:07,257 --> 00:00:08,884
Tati, na poště je telegram.
Jde o mámu.

5
00:00:08,884 --> 00:00:10,719
Utekla z nemocnice!

6
00:00:10,719 --> 00:00:12,471
Musím vědět,
kdo do toho jde

7
00:00:12,471 --> 00:00:14,389
- a kdo ne.
- Jdu do toho.

8
00:00:14,389 --> 00:00:16,433
Zatracený kluku, zaplatíš
za plýtvání mým časem.

9
00:00:16,433 --> 00:00:18,894
Jestli má být někdo
potrestán, jsem to já!

10
00:00:19,937 --> 00:00:21,104
Řekni nám, co se stalo.

11
00:00:21,188 --> 00:00:22,773
Rosalee.

12
00:00:23,065 --> 00:00:24,816
Oba brzo budeme
mít opravdové koně.

13
00:00:24,858 --> 00:00:26,818
James bude brzo
pracovat na poli.

14
00:00:26,860 --> 00:00:28,779
Nebude potřebovat koně.

15
00:01:24,668 --> 00:01:28,297
*** přeložila barbis_dc ***

16
00:02:01,371 --> 00:02:02,164
Vidíš?

17
00:02:02,456 --> 00:02:03,665
Všechno je to o rytmu.

18
00:02:04,124 --> 00:02:05,542
Nový vedoucí nezpívá,

19
00:02:05,542 --> 00:02:07,085
jako to dělal pan Cato.

20
00:02:08,212 --> 00:02:09,713
Pak si tu píseň

21
00:02:09,796 --> 00:02:10,631
musíš uchovat v hlavě.

22
00:02:10,631 --> 00:02:12,341
Párkrát tím projdeš,

23
00:02:12,382 --> 00:02:13,509
a dodržíš normu.
........