1
00:00:02,966 --> 00:00:05,328
Některé ženy stojí
za svými manžely, děj se co děj.

2
00:00:05,363 --> 00:00:06,875
Tudíž jestli by tu někdo
měl mít pocit viny,

3
00:00:06,910 --> 00:00:08,724
nejsem to já nebo Roger.

4
00:00:08,759 --> 00:00:11,752
Byli jste manželé třicet let
a nemůžeš přijít na heslo?

5
00:00:11,787 --> 00:00:14,984
<i>Chci, abys věděla,
že mám šokující,</i>

6
00:00:15,019 --> 00:00:18,444
temná, fascinující tajemství.

7
00:00:21,392 --> 00:00:24,382
SENSITIVE SKIN S02E03
The Signals (Signály)

8
00:00:26,718 --> 00:00:30,710
<i>Přišla jsi na moje heslo,
chytrá holka.</i>

9
00:00:31,412 --> 00:00:36,438
<i>Samozřejmě, že je to tvé jméno,
protože jsi neustále v mé mysli.</i>

10
00:00:36,473 --> 00:00:39,495
<i>Neumím si představit,
že existuji v jakékoliv formě</i>

11
00:00:39,530 --> 00:00:43,480
<i>bez tebe...
duch, jeden z nebeských zástupů...</i>

12
00:00:43,515 --> 00:00:48,246
<i>Doufám, že tam není nic
v protikladu k mrakům a harfám,</i>

13
00:00:48,281 --> 00:00:50,938
<i>bez Daviny, stěžující si</i>

14
00:00:50,979 --> 00:00:54,662
<i>na všechnu tu harfovou
hudbu a vlhkost mraků.</i>

15
00:00:54,697 --> 00:00:56,674
<i>Ale ty, má drahá,</i>

16
00:00:56,709 --> 00:00:58,792
<i>musíš vytrvat.</i>

17
00:00:58,827 --> 00:01:02,854
<i>Jen si pár měsíců poplakat,
a začít znovu.</i>

18
00:01:03,302 --> 00:01:06,456
<i>Najít si někde nějaké nové,
nekonvenční místo k životu,</i>

19
00:01:06,491 --> 00:01:09,260
<i>náležitě světlé a zádumčivé,</i>

20
00:01:09,295 --> 00:01:12,858
<i>a pokud se tam nevejde ten gauč,
darovat ho zoologické zahradě.</i>

21
00:01:12,893 --> 00:01:16,649
Myslím, že z toho bude
fajn prolézačka pro vydry.

22
........