1
00:00:00,000 --> 00:00:01,800
Minule...

2
00:00:01,848 --> 00:00:03,873
Jsem Julia Wilsonová, vědkyně.

3
00:00:03,874 --> 00:00:06,541
Ricardo Montero, kapitán.

4
00:00:06,542 --> 00:00:08,261
Tady školní loď Polárka,

5
00:00:08,262 --> 00:00:11,347
naším směrem se blíží bouře, slyšíte?

6
00:00:14,143 --> 00:00:18,258
Nehoda během spuštění urychovače částic

7
00:00:18,259 --> 00:00:21,231
by mohla mít následky
neměřitelných proporcí.

8
00:00:24,397 --> 00:00:28,126
Nejpravděpodobnější hypotézou
je, že se vytvoří černá díra.

9
00:00:28,127 --> 00:00:30,199
Podle nejoptimističtějších odhadů

10
00:00:30,232 --> 00:00:34,057
by absorbovala 500 kilometrů
krychlové geologické hmoty.

11
00:00:34,058 --> 00:00:36,355
Bouře nebyla klimatickou událostí,

12
00:00:36,356 --> 00:00:37,528
byla to katastrofa.

13
00:00:37,529 --> 00:00:39,087
Co to znamená?

14
00:00:39,088 --> 00:00:42,511
Je velice pravděpodobné,
že jsme jedinými obyvateli na světě.

15
00:00:42,512 --> 00:00:45,082
Kapitáne, jménem posádky a cestujících

16
00:00:45,083 --> 00:00:46,288
vám nařizuji vzít nás do přístavu.

17
00:00:46,289 --> 00:00:49,711
Země, jak ji známe,

18
00:00:49,712 --> 00:00:51,254
už dále neexistuje.

19
00:00:54,115 --> 00:00:57,088
Postarej se o tělo.
Já se ztratím na lodi.

20
00:00:57,089 --> 00:00:58,326
Nechte ho být.

21
00:00:59,194 --> 00:01:01,090
Nebudu tolerovat vzpouru na mé lodi.

22
00:01:01,091 --> 00:01:03,164
Je mi líto, kapitáne,
tahle loď už není vaše.

23
00:01:03,244 --> 00:01:04,433
"7-7-9-1"

24
00:01:04,434 --> 00:01:05,880
........