1
00:00:16,520 --> 00:00:18,536
- Klony.
- Jste geneticky identické.

2
00:00:18,900 --> 00:00:20,640
Zatím jsme nás napočítali devět.

3
00:00:22,501 --> 00:00:24,448
Když Beth zemřela,
přijala jsem její identitu.

4
00:00:24,570 --> 00:00:26,945
Jsi její pozorovatel, sleduješ ji.

5
00:00:26,990 --> 00:00:29,579
A zabila se, protože muž,
kterého milovala,

6
00:00:29,580 --> 00:00:31,279
proměnil její život v jednu velkou lež.

7
00:00:31,280 --> 00:00:34,360
- Kdo je sakra Maggie Chenová?
- Ta žena, kterou Beth zastřelila.

8
00:00:34,370 --> 00:00:39,619
Neoluce nám přináší
možnost sebeřízené evoluce.

9
00:00:39,620 --> 00:00:43,090
Věda je mnohem dál,
než si dovedete představit.

10
00:00:45,090 --> 00:00:49,550
Neinfiltrovali jenom Ledu,
vedou taky Castor.

11
00:00:49,590 --> 00:00:51,099
Nenávidím neolucionisty.

12
00:00:51,100 --> 00:00:53,380
Předpokládám, že svou
drahou maminku někam schováte?

13
00:00:53,390 --> 00:00:55,719
- To bych mohla.
- Výborně.

14
00:00:55,720 --> 00:00:57,960
Někam daleko. Nepotřebuju vědět kam.

15
00:02:31,238 --> 00:02:34,773
- Haló?
- <i>Viděla jsem je, ty řezníky.</i>

16
00:02:37,694 --> 00:02:38,993
M.K.?

17
00:02:40,781 --> 00:02:42,831
- <i>Drž se souřadnic.</i>
- Cože?

18
00:02:42,833 --> 00:02:45,333
<i>Nevěř ani těm,
co jsou hned vedle tebe.</i>

19
00:02:46,453 --> 00:02:49,037
Beth, kdo to byl?

20
00:02:50,707 --> 00:02:52,040
Nikdo.

21
00:03:09,100 --> 00:03:11,110
Co to je?

22
00:03:12,160 --> 00:03:15,740
- Jsi v pohodě?
- Ano, v pořádku.
........