1
00:00:18,050 --> 00:00:21,290
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:26,670 --> 00:00:29,870
Slaboch už nikdy
nebude vládnout Dorne.

3
00:00:31,970 --> 00:00:35,290
Řekotočí je naše. Nechal jsi
Černou rybu, aby ti ho vzal.

4
00:00:35,330 --> 00:00:37,310
Zaber ho zpátky.

5
00:00:37,370 --> 00:00:39,030
Nikdy se nevzdá, otče.

6
00:00:39,070 --> 00:00:44,190
Připomeneš mu,
kdo se ženil na Rudé svatbě.

7
00:00:45,330 --> 00:00:48,330
Rozkaž všem v hradu,
aby složili zbraně.

8
00:00:48,370 --> 00:00:50,210
Otevřete bránu.

9
00:00:54,270 --> 00:00:56,170
Tvá teta Lyanna.

10
00:00:56,230 --> 00:00:58,830
Byla přislíbena Robertu Baratheonovi.

11
00:00:58,870 --> 00:01:00,970
Můj otec o ní nikdy nemluvil.

12
00:01:01,450 --> 00:01:05,050
Kolik desítek tisíc muselo zemřít,
protože si Rhaegar vybral tvou tetu?

13
00:01:05,110 --> 00:01:07,190
A pak ji unesl a znásilnil.

14
00:01:10,670 --> 00:01:14,030
Potřebujeme přátele v Západozemí.
A potřebujeme lodě.

15
00:01:14,090 --> 00:01:17,050
Doufám, že s tou svou
výpravou máš pravdu.

16
00:01:17,150 --> 00:01:20,250
Když se nevrátím,
poznáš, že jsem se mýlil.

17
00:01:21,490 --> 00:01:23,390
Otcové nás všech tady byli zlí muži.

18
00:01:23,450 --> 00:01:25,670
Nechali za sebou horší svět,
než jaký nalezli.

19
00:01:25,750 --> 00:01:28,350
Zanecháme za sebou svět lepší,
než byl před námi.

20
00:01:30,970 --> 00:01:34,030
Tvá vláda skončila.

21
00:01:34,330 --> 00:01:36,190
Má vláda právě začala.

22
00:01:43,150 --> 00:01:45,370
Udělala jsi velký pokrok.

23
00:01:45,410 --> 00:01:48,510
........