1
00:00:29,863 --> 00:00:31,949
Hovorila o tejto stene, náčelník?

2
00:00:41,542 --> 00:00:44,127
Jeden policajt našiel niečo

3
00:00:44,211 --> 00:00:47,005
vo vode v kameňolome.

4
00:00:47,089 --> 00:00:50,342
Domnievame sa, že Will...

5
00:00:50,425 --> 00:00:54,972
havaroval na bicykli,
šiel cez kameňolom a...

6
00:00:55,055 --> 00:00:57,015
nešťastne spadol.

7
00:00:58,475 --> 00:01:00,477
Musela sa pod ním zosypať zem.

8
00:01:04,314 --> 00:01:05,649
Joyce?

9
00:01:07,234 --> 00:01:09,111
Joyce?

10
00:01:09,194 --> 00:01:10,863
Počuješ ma?

11
00:01:10,946 --> 00:01:12,155
Nie.

12
00:01:13,365 --> 00:01:16,368
To, čo ste našli...

13
00:01:16,451 --> 00:01:17,953
nie je môj chlapec.

14
00:01:18,036 --> 00:01:19,872
- To nie je Will.
- Joyce.

15
00:01:19,955 --> 00:01:22,124
Nie, ty to nechápeš.

16
00:01:23,083 --> 00:01:24,960
Hovorila som s ním...

17
00:01:25,043 --> 00:01:26,461
pred hodinou.

18
00:01:27,462 --> 00:01:29,631
Bol tu.

19
00:01:29,715 --> 00:01:32,009
Hovoril cez toto.

20
00:01:32,718 --> 00:01:33,719
Hovoril?

21
00:01:33,802 --> 00:01:36,138
Jedno bliknutie áno, dve nie.

22
00:01:36,805 --> 00:01:38,724
A...

23
00:01:38,807 --> 00:01:43,687
Preto som vytvorila toto,
aby so mnou mohol hovoriť.

24
00:01:43,770 --> 00:01:46,106
Pretože sa skrýval...

25
........