1
00:00:40,558 --> 00:00:43,683
Medellín, Kolumbie

2
00:00:43,767 --> 00:00:47,100
18. června 1991

3
00:01:26,850 --> 00:01:28,600
Jsme připraveni, šéfe.

4
00:01:30,433 --> 00:01:31,892
Tak jeďte.

5
00:01:34,392 --> 00:01:36,767
Ať jdou, Christo, jedeme.

6
00:01:38,058 --> 00:01:39,433
Pojďte, jedeme!

7
00:01:40,100 --> 00:01:43,225
Vyjeďte! Vyjeďte s auty! Pohyb!

8
00:01:46,642 --> 00:01:48,308
-Maminko?
<i>-Haló?</i>

9
00:01:48,392 --> 00:01:50,808
-Slyšíš mě?
<i>-To jsi ty, synku?</i>

10
00:01:50,892 --> 00:01:53,017
-To jsem já.
<i>-Neslyším tě.</i>

11
00:01:53,100 --> 00:01:56,267
-A teď? Už mě slyšíš?
<i>-Ano, to je lepší.</i>

12
00:01:57,600 --> 00:01:59,600
Chci se s tebou pomodlit.

13
00:01:59,975 --> 00:02:01,767
<i>Tak začni.</i>

14
00:02:05,850 --> 00:02:11,058
Ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. Amen.

15
00:02:13,142 --> 00:02:15,183
Zítra půjdu do vězení

16
00:02:16,058 --> 00:02:19,058
a mám strach, že mě opustíš

17
00:02:20,350 --> 00:02:23,350
a že nejspíš nepochopíš moje skutky, Pane.

18
00:02:25,558 --> 00:02:28,600
Chtěl jsem Ti jen připomenout,
že všechno, co dělám,

19
00:02:29,808 --> 00:02:32,475
je z lásky k rodině,

20
00:02:32,892 --> 00:02:35,933
abych ji ochránil
od nebezpečenství a všeho zlého.

21
00:02:37,642 --> 00:02:41,058
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní

22
00:02:41,225 --> 00:02:44,308
i v hodinu smrti naší, amen.

23
00:02:46,808 --> 00:02:49,850
<i>Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní</i>
........