1
00:00:00,133 --> 00:00:02,835
Pro SerialZone.cz a ComicsPoint.cz přeložil jh666.

2
00:00:05,005 --> 00:00:07,539
<i>Aktualizace deníku Star-Lordových
božích dobrodružství.</i>

3
00:00:07,541 --> 00:00:11,143
<i>Naše pátrání po Komickém semenu
nás zvedlo na jediné místo, kam jsem nechtěl.</i>

4
00:00:11,145 --> 00:00:12,611
<i>Na Zemi.</i>

5
00:00:12,613 --> 00:00:14,380
<i>Ale byla to jen
další slepá ulička.</i>

6
00:00:14,382 --> 00:00:17,449
Teď, když jsme si opatřili
nezbytné zásoby, odlétáme.

7
00:00:17,451 --> 00:00:20,352
Quille, tví lidé jsou
možná slabí a primitivní,

8
00:00:20,354 --> 00:00:22,454
ale jejich kulinářské
dovednosti jsou ohromující.

9
00:00:22,456 --> 00:00:23,847
Pokud mohu posoudit,

10
00:00:23,872 --> 00:00:27,126
tento „kukuřičný pes“ neobsahuje
ani kukuřici, ani psa.

11
00:00:27,128 --> 00:00:28,727
Zapomeň na jídlo, Draxi.

12
00:00:28,729 --> 00:00:30,629
Vlastně zapomeň
i na Kosmické semeno.

13
00:00:30,631 --> 00:00:31,730
Mám něco lepšího.

14
00:00:33,534 --> 00:00:37,190
Tahle lepicí páska
ze mě udělá boháče.

15
00:00:37,704 --> 00:00:40,839
Já jsem Groot.

16
00:00:40,841 --> 00:00:43,342
Škoda, že Kosmické semeno
nebylo na Zemi.

17
00:00:43,344 --> 00:00:45,978
Ale na druhou stranu to možná
znamená, že je ztraceno navždy.

18
00:00:46,646 --> 00:00:47,813
Já nevím.

19
00:00:47,815 --> 00:00:49,248
Možná máš pravdu, Gamoro.

20
00:00:49,250 --> 00:00:51,483
Já se jen nemůžu
zbavit toho pocitu, že...

21
00:01:00,427 --> 00:01:03,529
Lidi,
právě jsem měl další vizi.

22
00:01:03,531 --> 00:01:06,765
Kosmické semeno je někde
........