1
00:00:01,049 --> 00:00:03,917
- <i>V předchozích dílech...</i>
- Pozor!

2
00:00:06,546 --> 00:00:10,471
Máme jen jednu možnost.
Musí to vypadat, že Rollins odjel.

3
00:00:10,551 --> 00:00:12,543
To, co se stalo s Hannou,
bylo matoucí.

4
00:00:12,623 --> 00:00:15,740
- Nic víc. Jen chvíle zmatku.
- Potřebuju víc času.

5
00:00:15,820 --> 00:00:18,109
Odsoudila jsem tě rychle.
Co začít znovu?

6
00:00:18,189 --> 00:00:19,678
Zajdeme v týdnu na večeři?

7
00:00:20,160 --> 00:00:21,877
- Jsem Marco.
- A já odcházím.

8
00:00:23,790 --> 00:00:26,397
Napsal jsi pro Nicole
vážně krásný milostný příběh.

9
00:00:26,477 --> 00:00:30,158
Konečně dokážu slyšet její jméno
a nesnažit se přitom prorazit zeď.

10
00:00:30,238 --> 00:00:32,949
Když zůstaneme v klidu a budeme
se držet plánu, bude to v pohodě.

11
00:00:33,029 --> 00:00:36,822
Musíme to utajit a každý, kdo ví
o Rollinsovi, sedí v tomhle autě.

12
00:00:36,902 --> 00:00:39,974
A až si policie uvědomí,
že zmizel, bude skoro ve Philly.

13
00:00:40,054 --> 00:00:42,225
Myslela jsem, že se tam
můžu vrátit, ale nemůžu.

14
00:00:42,305 --> 00:00:45,540
- Všichni na nás spoléhají.
- Slib mi, že se pro mě vrátíš.

15
00:00:45,620 --> 00:00:48,133
Když najdeme ten telefon,
najdeme Elliottova komplice.

16
00:00:48,213 --> 00:00:50,298
Je to Mary Drakeová.
Kdo jiný by to mohl být?

17
00:00:50,378 --> 00:00:52,315
Ahoj, Archere. Tady Jenna.

18
00:00:53,388 --> 00:00:57,339
Emily, ahoj, myslela jsem,
že se po cestě na Hollis stavíš u Ali.

19
00:00:57,419 --> 00:00:59,124
Dneska ji propustí.

20
00:00:59,665 --> 00:01:03,528
A vypadám nápadně,
když tu stojím sama.

21
00:01:04,818 --> 00:01:07,537
Pořád se cítím hrozně,
........