1
00:00:01,356 --> 00:00:02,975
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,992 --> 00:00:06,192
- Jak víš, že je Hannibal
ve Florencii? - Botticelli.

3
00:00:06,759 --> 00:00:08,842
Lákáš je k sobě, že?

4
00:00:09,114 --> 00:00:12,942
Já Hannibala nehledám.
Přesně vím, kde je.

5
00:00:14,159 --> 00:00:18,172
Zaplatím 3 miliony dolarů
za živého doktora.

6
00:00:18,200 --> 00:00:22,592
- Jsem inspektor Rinaldo Pazzi.
- Doktor Lecter je opatrný. Udeří.

7
00:00:22,716 --> 00:00:26,492
Chytí tě.
Už se to dalo do pohybu.

8
00:02:22,926 --> 00:02:24,368
Jacku.

9
00:02:35,656 --> 00:02:37,455
Je zraněný

10
00:02:38,801 --> 00:02:40,034
a dělá si starosti.

11
00:02:41,634 --> 00:02:43,700
Ne, Hannibal si starosti nedělá.

12
00:02:45,201 --> 00:02:49,566
To, že je v nebezpečí,
jím neotřese víc než zabíjení.

13
00:02:49,868 --> 00:02:52,132
Kdyby se Rinaldo Pazzi
rozhodl dělat svou práci

14
00:02:52,134 --> 00:02:56,366
jako důstojník, rychle by
zjistil, že je to Hannibal Lecter.

15
00:02:56,368 --> 00:02:59,031
Ani ne za 30 minut
by měl zatykač.

16
00:02:59,033 --> 00:03:02,167
Všechny tyto zdroje
byly Pazzimu odepřeny.

17
00:03:03,468 --> 00:03:05,999
Jakmile se rozhodl,
že Hannibala prodá,

18
00:03:06,301 --> 00:03:08,199
stal se lovcem odměn.

19
00:03:08,600 --> 00:03:10,233
Mimo zákon a sám.

20
00:03:11,034 --> 00:03:15,565
Tady jsme.
Mimo zákon a sami.

21
00:03:18,851 --> 00:03:22,518
Řekl jsi policii,
že hledají Hannibala Lectera?

22
00:03:24,718 --> 00:03:28,849
Chtějí najít doktora
........