1
00:00:01,003 --> 00:00:02,859
<i>V minulých dílech The 100.</i>

2
00:00:02,985 --> 00:00:06,552
Jsou tu následky, Belle.
Lincoln je mrtvý.

3
00:00:07,639 --> 00:00:10,850
Vedu vám kancléře
Pikea od Nebeských.

4
00:00:11,710 --> 00:00:13,711
- Kam ho berete?
- K nové Velitelce.

5
00:00:13,854 --> 00:00:14,854
Mohu se přidat?

6
00:00:15,879 --> 00:00:18,528
Luno, jsme na cestě.

7
00:00:18,616 --> 00:00:19,773
Temná krev.

8
00:00:19,906 --> 00:00:23,115
Luna ji má.
Proto ji musíme najít.

9
00:00:23,674 --> 00:00:25,554
Když získá
přístup k A.L.I.E. 2...

10
00:00:25,584 --> 00:00:27,659
Řekne nám, jak
zastavit A.L.I.E. 1.

11
00:00:28,116 --> 00:00:30,233
Jaha používá čip,
aby všechny ovládal.

12
00:00:30,674 --> 00:00:34,542
Čím víc myslí se na úkol
soustředí, tím mocnější A.L.I.E. je.

13
00:00:34,589 --> 00:00:38,239
Teď, když Arkadia padla,
můžeme se přesunout ke kroku dva.

14
00:00:38,240 --> 00:00:39,905
To, co děláme,
je příliš důležité,

15
00:00:39,930 --> 00:00:43,232
a nebudeme hotovi,
dokud se k nám nepřidá každý.

16
00:01:10,661 --> 00:01:13,542
- Tohle jsem očekával.
- Zavři pusu.

17
00:01:16,311 --> 00:01:17,749
Hej...

18
00:01:18,437 --> 00:01:20,022
Měli bychom odejít.

19
00:01:21,811 --> 00:01:24,773
Myslíš, že s novou
Velitelkou najdeš mír?

20
00:01:39,957 --> 00:01:41,690
Uhni. Pohyb.

21
00:01:58,089 --> 00:01:59,585
Kancléřové.

22
00:01:59,960 --> 00:02:01,292
Jacksone?
........