1
00:00:25,813 --> 00:00:28,420
POLIBEK SMRTI

2
00:01:15,435 --> 00:01:18,480
Všechny scény v tomto
filmu, jak v exteriérech

3
00:01:18,522 --> 00:01:22,484
tak i v interiérech, byly
natáčeny ve státě New York

4
00:01:22,526 --> 00:01:27,447
na skutečných místech, která
jsou spojena s příběhem.

5
00:01:32,619 --> 00:01:34,580
<i>Štědrý večer v New Yorku.</i>

6
00:01:34,663 --> 00:01:38,375
<i>Pro některé čas štěstí.
Pro ty šťastnější.</i>

7
00:01:38,459 --> 00:01:41,420
<i>Nákupy na poslední
chvíli, dárky pro děti...</i>

8
00:01:41,462 --> 00:01:46,425
<i>rozsvícený stromeček, čas zjihlých
i rozzářených očí. Pro ty šťastnější.</i>

9
00:01:46,508 --> 00:01:48,552
<i>Mnozí takové štěstí nemají.</i>

10
00:01:48,594 --> 00:01:51,597
<i>Nick Bianco už rok nezavadil o práci.</i>

11
00:01:52,347 --> 00:01:55,392
<i>Měl škraloup. Záznam v rejstříku.</i>

12
00:01:55,434 --> 00:01:57,519
<i>Říká se, že by to nemělo
lidi znevýhodňovat...</i>

13
00:01:57,603 --> 00:02:00,397
<i>ale když se Nick pokoušel najít práci...</i>

14
00:02:00,439 --> 00:02:04,568
<i>dopadlo to vždycky
stejně: ''Je nám líto.''</i>

15
00:02:04,610 --> 00:02:08,489
<i>Nic proti vám nemáme,
ale práce pro vás není.</i>

16
00:02:10,365 --> 00:02:14,495
<i>A takhle šel Nick
nakupovat dárky pro děti.</i>

17
00:02:56,620 --> 00:02:58,664
Dobré odpoledne!

18
00:02:59,414 --> 00:03:02,376
Ani hnout. A ruce za záda.

19
00:03:34,449 --> 00:03:36,410
- Jdeme.
- A co ten sejf?

20
00:03:36,493 --> 00:03:38,537
Máme dost. Jdeme.

21
00:03:53,635 --> 00:03:57,514
- Zmáčknuls to?
- Zmáčknul. Klídek.

22
00:05:48,542 --> 00:05:52,504
<i>- Vystupuje tu někdo?
- Ano.</i>
........