1
00:00:01,140 --> 00:00:03,341
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:03,342 --> 00:00:05,209
Potřebujeme nějak varovat jednotku,

3
00:00:05,210 --> 00:00:07,046
že vykonavatel Black Dagger

4
00:00:07,079 --> 00:00:08,180
je na cestě sem.

5
00:00:08,213 --> 00:00:09,214
A řekneš jim co?
Že ses vyplížil z tajné operace CIA,

6
00:00:09,248 --> 00:00:10,583
abys sledoval podezřelého teroristu

7
00:00:10,616 --> 00:00:12,083
na vlastní pěst?

8
00:00:12,084 --> 00:00:14,400
A všechno, co máš, je rozmazaná fotka?

9
00:00:14,532 --> 00:00:15,534
Mám snad označit někoho,

10
00:00:15,567 --> 00:00:16,802
kdo možná pracuje pro druhou stranu?

11
00:00:16,935 --> 00:00:18,669
Je to ten mladý génius,
kterého sis vzal pod křídla.

12
00:00:18,670 --> 00:00:19,937
Měl by sis ho hlídat.

13
00:00:19,938 --> 00:00:22,407
Co máš za tajemství, Alexi?

14
00:00:22,441 --> 00:00:24,809
- My spolu randíme?
- Ano, randíme.

15
00:00:24,810 --> 00:00:26,812
Máš přítelkyni. To je úžasný.

16
00:00:26,845 --> 00:00:28,946
Můžeme o tom mámě neříkat?

17
00:00:28,947 --> 00:00:32,517
Ty a Alex? Sex?

18
00:00:32,518 --> 00:00:34,620
Nevšiml jsem si, že to k tomu spěje.

19
00:00:37,289 --> 00:00:39,824
Jozefe!

20
00:00:39,825 --> 00:00:42,227
Upřímnou soustrast.

21
00:00:42,261 --> 00:00:44,962
<i>Takže ty jsi viděl vykonavatele
Black Dagger osobně</i>

22
00:00:44,963 --> 00:00:47,298
a než bys to řekl mně
nebo Samovi nebo komukoli jinýmu,

23
00:00:47,299 --> 00:00:48,500
sleduješ ho na vlastní pěst.

24
00:00:48,534 --> 00:00:50,302
V jednotce je zrádce.
........