1
00:00:00,210 --> 00:00:01,898
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,112 --> 00:00:04,284
- Ale krev saješ?
- Líp se pak uzdravuju.

3
00:00:04,309 --> 00:00:06,592
Je možné přivést někoho z Pekla?

4
00:00:06,617 --> 00:00:08,342
Volal mi a říkal, že má mýho kluka.

5
00:00:08,367 --> 00:00:10,927
Ty tu ve skutečnosti
nejsi, co, Eugene?

6
00:00:10,952 --> 00:00:12,859
Vytáhněte toho kazatele z mýho kostela!

7
00:00:13,054 --> 00:00:14,917
Co dělá Quincannon,
nemůže být legální.

8
00:00:14,942 --> 00:00:16,607
Já mu s tím pomůžu.
Jesse Custer je zločinec.

9
00:00:16,632 --> 00:00:19,632
Nikdá jsem neviděl nikoho
užívat si tak vraždění jako ty.

10
00:00:23,376 --> 00:00:24,766
Dobrý.

11
00:00:26,548 --> 00:00:30,157
- Tak a je to vyřešeno.
- Pak tedy druhá možnost.

12
00:00:44,406 --> 00:00:47,553
A teď násobilka šesti.

13
00:00:47,895 --> 00:00:49,161
Všichni nahlas.

14
00:00:49,186 --> 00:00:52,357
6 krát 1 je 6.

15
00:00:53,008 --> 00:00:56,861
6 krát 2 je 12.

16
00:00:57,632 --> 00:01:01,566
6 krát 3 je 18.

17
00:01:02,148 --> 00:01:05,737
6 krát 4 je 24.

18
00:02:32,386 --> 00:02:34,943
Pojďte dál, pane. Blíží se bouřka.

19
00:02:35,068 --> 00:02:36,608
Poseďte s námi u ohně.

20
00:02:37,073 --> 00:02:39,241
Jsem na tebe opravdu pyšný, chlapče.

21
00:02:39,961 --> 00:02:41,077
Opravdu.

22
00:02:44,844 --> 00:02:45,873
Dámy a pánové,

23
00:02:45,898 --> 00:02:49,124
chlapec prokazuje pravou
křesťanskou dobrotivost. Jistě.

24
........