1
00:00:00,132 --> 00:00:01,806
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,925 --> 00:00:03,752
<i>Právě se jim vrátila vůdkyně.</i>

3
00:00:03,864 --> 00:00:06,931
Otázkou už není "jestli,"
teď se čeká na to "kdy."

4
00:00:07,066 --> 00:00:08,791
Náš nepřítel se přiblížil.

5
00:00:09,041 --> 00:00:11,494
V počtech, jaké jsme ještě
neviděli.

6
00:00:11,663 --> 00:00:15,245
Budeme spát, dokud nebude
hrozba mutantů eliminována.

7
00:00:15,361 --> 00:00:17,061
S komorami je problém.

8
00:00:17,643 --> 00:00:20,230
Můžeme uložit
jen něco přes polovinu lidí.

9
00:00:20,356 --> 00:00:22,169
Chystá se provést selekci.

10
00:00:22,313 --> 00:00:23,777
Zlikvidujte ho.

11
00:00:23,893 --> 00:00:25,688
To nemůžu udělat.

12
00:00:25,799 --> 00:00:28,767
A teď jsme tady,
s dítětem na cestě.

13
00:00:28,971 --> 00:00:30,261
Já to tak chci.

14
00:00:30,731 --> 00:00:32,894
A ty myslím taky.

15
00:00:33,870 --> 00:00:35,517
<i>Měla jsi dítě.</i>

16
00:00:35,764 --> 00:00:39,367
To dítě poslali do Texasu
před dvěma tisíci lety!

17
00:00:39,492 --> 00:00:41,784
<i>- Jak víš, že ho poslali do Texasu?!
- Cože?!</i>

18
00:00:41,888 --> 00:00:43,800
<i>Jak víš, že ho poslali
do Texasu?!</i>

19
00:00:43,929 --> 00:00:45,642
O čem to mluvíš?
Kdes k tomu přišel?

20
00:00:45,739 --> 00:00:46,671
Tak jak to víš?!

21
00:00:57,505 --> 00:00:59,723
Uděláme torakotomii.

22
00:00:59,848 --> 00:01:03,231
Chci dalšího rezidenta z chirurgie
a dvě sestry na sál.

23
00:01:03,338 --> 00:01:05,340
........