1
00:00:01,132 --> 00:00:02,806
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,925 --> 00:00:04,752
<i>Právě se jim vrátila vůdkyně.</i>

3
00:00:04,864 --> 00:00:07,931
Otázkou už není "jestli,"
teď se čeká na to "kdy."

4
00:00:08,066 --> 00:00:09,791
Náš nepřítel se přiblížil.

5
00:00:10,041 --> 00:00:12,494
V počtech, jaké jsme ještě
neviděli.

6
00:00:12,663 --> 00:00:16,245
Budeme spát, dokud nebude
hrozba mutantů eliminována.

7
00:00:16,361 --> 00:00:18,061
S komorami je problém.

8
00:00:18,643 --> 00:00:21,230
Můžeme uložit
jen něco přes polovinu lidí.

9
00:00:21,356 --> 00:00:23,169
Chystá se provést selekci.

10
00:00:23,313 --> 00:00:24,777
Zlikvidujte ho.

11
00:00:24,893 --> 00:00:26,688
To nemůžu udělat.

12
00:00:26,799 --> 00:00:29,767
A teď jsme tady,
s dítětem na cestě.

13
00:00:29,971 --> 00:00:31,261
Já to tak chci.

14
00:00:31,731 --> 00:00:33,894
A ty myslím taky.

15
00:00:34,870 --> 00:00:36,517
<i>Měla jsi dítě.</i>

16
00:00:36,764 --> 00:00:40,367
To dítě poslali do Texasu
před dvěma tisíci lety!

17
00:00:40,492 --> 00:00:42,784
<i>- Jak víš, že ho poslali do Texasu?!
- Cože?!</i>

18
00:00:42,888 --> 00:00:44,800
<i>Jak víš, že ho poslali
do Texasu?!</i>

19
00:00:44,929 --> 00:00:46,642
O čem to mluvíš?
Kdes k tomu přišel?

20
00:00:46,739 --> 00:00:47,671
Tak jak to víš?!

21
00:00:58,505 --> 00:01:00,723
Uděláme torakotomii.

22
00:01:00,848 --> 00:01:04,231
Chci dalšího rezidenta z chirurgie
a dvě sestry na sál.

23
00:01:04,338 --> 00:01:06,340
........