1
00:00:11,365 --> 00:00:13,298
V předchozích dílech...

2
00:00:13,300 --> 00:00:14,899
Byla jsem na mamografu, jasné?

3
00:00:14,901 --> 00:00:17,969
Je to něco, čemu se říká rakovina
prsu ve stádiu 0.

4
00:00:17,971 --> 00:00:19,670
Tohle je má kamarádka Jeannie.

5
00:00:19,672 --> 00:00:22,006
Ray mi řekl, ať jí převedu.
Je to doktorka přes rakovinu.

6
00:00:22,008 --> 00:00:24,976
Takže je prostě odříznete,
protože si nikdo není jistý?

7
00:00:24,978 --> 00:00:26,811
Někdy děláme mastektomie,

8
00:00:26,813 --> 00:00:28,580
i když to není třeba, ano.

9
00:00:28,582 --> 00:00:29,879
Ale někdy to zachrání život.

10
00:00:29,881 --> 00:00:31,482
Ahoj, krásná mamko.

11
00:00:31,484 --> 00:00:32,849
Co tady kurva chceš?

12
00:00:32,851 --> 00:00:34,851
Přišel jsem se podívat
na svou krásnou vnučku.

13
00:00:34,853 --> 00:00:36,553
Co s tebou kurva je?

14
00:00:36,555 --> 00:00:38,888
Chci se přestěhovat zpět do
Bakersfieldu, za mými lidmi.

15
00:00:38,890 --> 00:00:41,558
- Čím chceš být Connore?
- Kurva ganster, jako táta.

16
00:00:41,560 --> 00:00:43,860
- Tvůj táta není ganster.
- Kurva že je.

17
00:00:43,862 --> 00:00:46,996
Není to jen umění že?
Jsou to drogy, dívky..

18
00:00:46,998 --> 00:00:49,031
Belikov to pro vás všechno zařizuje.

19
00:00:49,033 --> 00:00:51,200
Co mám udělat, aby to zmizelo?

20
00:00:58,042 --> 00:00:59,742
Zastupujete Ivana Belikova?

21
00:00:59,744 --> 00:01:01,611
Obávám se, že vám do toho nic není.

22
00:01:01,613 --> 00:01:03,211
Jak je napojen na Soniu Kovitsky?

23
00:01:03,213 --> 00:01:05,046
Ááá. Můj bože.

........