1
00:00:06,077 --> 00:00:08,147
<i>Volám sa
Teresa Mendoza.</i>

2
00:00:08,180 --> 00:00:09,981
<i>Som z Mexika.</i>

3
00:00:10,014 --> 00:00:13,618
<i>Narodila som sa chudobná,
ale to nie je problém.</i>

4
00:00:13,651 --> 00:00:17,722
<i>Ale je môj názor,
bola som chudobná.</i>

5
00:00:17,755 --> 00:00:19,991
<i>Bola som bohatá.</i>

6
00:00:20,025 --> 00:00:22,028
<i>Byť bohatá je lepšie.</i>

7
00:00:22,060 --> 00:00:23,662
<i>Verte mi,</i>

8
00:00:23,746 --> 00:00:26,415
<i>Pretože teraz šéfujem
najväčšiemu drogovému impériu</i>

9
00:00:26,447 --> 00:00:28,984
<i>na západnej pologuli.</i>

10
00:00:29,017 --> 00:00:30,752
<i>Dalo by sa povedať,
že som žijúcim dôkazom</i>

11
00:00:30,786 --> 00:00:33,755
<i>splneného amerického sna,</i>

12
00:00:33,789 --> 00:00:35,592
<i>Som v tom dobrá.</i>

13
00:00:35,675 --> 00:00:37,810
<i>Asi sa vám nebude páčiť,
ako som k tomu prišla.</i>

14
00:00:37,843 --> 00:00:39,345
<i>Ale na tom nezáleží.</i>

15
00:00:39,377 --> 00:00:40,813
<i>Nemáte ma čo súdiť.</i>

16
00:00:40,846 --> 00:00:43,016
<i>Vďaka mne máte trávu</i>

17
00:00:43,048 --> 00:00:45,217
<i>na vaše hlúpe záhradné party,</i>

18
00:00:45,251 --> 00:00:47,420
<i>alebo gram niečoho
pre vaše štetky.</i>

19
00:00:48,453 --> 00:00:49,588
<i>Nemáte za čo.</i>

20
00:00:49,621 --> 00:00:51,657
<i>Ale trik ...</i>

21
00:00:51,691 --> 00:00:53,493
<i>je zostať nažive
dosť dlho,</i>

22
00:00:53,526 --> 00:00:55,862
<i>aby ste si užili
plody svojej práce.</i>

23
00:01:00,899 --> 00:01:02,200
<i>Tento business</i>
........